De siste store trefartøyer 1941-46

De siste store trefartøyer 1941-46

Under tonnasjemangelen under okkupasjonen 1940-45 fikk byggingen av trefartøyer et betydelig oppsving, både til fiskeri og fraktfart. Her kommer historien om de største som ble bygd,i størrelse over 200 brt og med lengde på 118-126 fot.
Store treskip 1941-46

Med den tyske okkupasjonen under Andre verdenskrig måtte Norge i stor grad greie seg med innenlands matproduksjon fra jordbruk og fiskerier. Det norske administrasjonsrådet hadde dessuten i 1940 inngått avtale om å levere 55 prosent av fiskeriproduksjonen til Tyskland. Sammen med tysk rekvisisjon av et stort antall fartøyer gav dette seg utslag i økende behov for fartøyer til føring og fangst. Av denne grunn fikk vi fra 1941 et betydelig oppsving i virksomheten ved norske treskipsverft og båtbyggerier, til tross for tiltakende mangel på utstyr. Vi står her ved den siste ”byggeboom” i norsk treskipsbygging.

Skipsbyggerier og utrustning

Disse store fartøyene ble bygd ved et fåfall treskipsbyggerier, vesentlig på Sørlandet. Det var Lindstøl ved Risør, Ancas på Tromøya, Høllen Skibsværft i Søgne, samt av Ole O Lothe på Flatråker på Tysnes i Hirdaland.

Skipsliste

Oversikt over de 12 største trefartøyene 1942-47