Skipsbygging

Norske skipsverft og verksteder
Skipstyper

Her vil du finner artikler om forskjellige skipstyper

Trefartøyer

Bygging av båter og skip av tre har rike tradisjoner i Norge. Her kan du finne stoff om trefartøyer av ulike typer og størrelser.