AS The Engelhardt Steamship Co Ltd, Oslo

Det er trolig svenskfødte Carl Engelhardt (født 1875, gjengitt som Engelhart i F1910) som stod bak dette rederiet, sammen med sønnen Bjarne (født 1896). Men det vi vet, er at DS AS Adine ble stiftet høsten 1915 med C E Engelhardt og H I Hansen som disponenter.

Det første skip ser ut  til å være damptankeren Lille. Våren 1917 ses C H Engelhardt å stå alene som disponent for et raskt ekspanderende rederi med Adine som hovedselskap. I 1917 ble også AS Odette stiftet med ds Tempo og AS The Engelhardt Steamship Co Ltd som overtok to skip fra Adine: Bærø og Dagfred.

 

Våren 1919 gikk disponeringen av selskapene Adine, Odette og Engelhardt SS over til B Engelhardt, som også utvidet flåten med DS AS Edith (ds Pank), Fagerstrand (Regal), Olga (Stokesley), Dora (Union) og Jean Carlo (Heimland 2). Rederiet hadde i 1919 kontor i Bygdø Allé 21. C H Engelhardt var i 1920/21 innblandet i tvistemål rundt diverse skipssalg.

 

Det ser ut til at Engelhardt karte å selge ut det meste av flåten våren 1920, før konjunkturene brøt sammen. De gjenværende tre skip, Lille, Regal og Union eiet av  DS AS Adine, Fagerstrand og Dora, ble i 1920 overlatt til Bjarne Felix’ disponering.

 

dt LILLE

1675

2750

88 Armstrong, Mitchell

15 ex Ioannis Coutzis, Caucase

1.23 T Dahl. Sfj

ds ADINE

2235

3250

1.91 J Priestman

2.16 ex Blus, Fama, Stalheim

12.16 L Poulsen, Oslo

ds F HEREDIA

572

 

5.71 Aitken& Mansell

12.16 ex F Heredia, Møringen, Saga

4.17 forlist

ms AURELIA

101

170

03 Holland

1.17 ex Aurelia

17 T O Hannevig, Htn

ds LORD

1396

2000

8.83 Palmers

1.17 ex Lord, Annie Thomas

20 H Hanson, Oslo

ds REGAL

892

1350

2.04 Akers

1.17 ex Regal, Ala

22 B Felix, Oslo

ds HEIMLAND II

507

650

7.13 FMV

1.17 ex Heimland 2

5.20 O Bergman, Bgn

ds ATLANTIS

1171

1580

6.06 Nylands

1.17 ex Atlantis

10.18 krigsforlis

s AKAROA

1347

 

10.81 Osbourne Graham

2.17 ex Akaroa

9.17 krigsforlis

ds TEMPO

628

850

5.03 P Larsson

3.17 ex Tempo, Ingvar

8.20 B Rafen, Tsb

ds BÆRØ

1134

1725

10.07 BMV

3.17 ex Thorsa

3.20 C Mathisen, Bgn

ds DAGFRED

1072

1640

12.00 Fevigs

3.17 ex Dagfred

3.20 C B Nielsen, Skien

ds UNION

607

875

5.93 Nylands

3.17 ex Union

23 B Felix, Oslo

ds VENI

654

815

3.01 Akers

4.17 ex Veni, Dagmar

5.17 krigsforlis

ds STOKESLEY

1046

1350

2.83 R Craggs

6.17 ex Stokesley

3.20 H Rachlew, Sfj

ds PANK

802

 

9.78 Austin & Hunter

18 ex Pank, Jenny

20 Hellas