Organisasjon

NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP ledes av et styre på fem, iht til vedtektsforandring vedtatt i 2013.
Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
Postboks 87 Rådal
5857 BERGEN

Styre

 • Formann: Per Nesje, Kristiansund
 • Sekretær/nestformann: Svein Bøgwald, Kvinesdal
 • Kasserer: Leif K Nordeide, Bergen
 • Redaktør: Dag Bakka jr, Bergen
 • Styremedlem: Erik Bergman, Oslo
 • Vara: Stein-Erik Dagsland

 

Lokalforeninger i NSS

Lokalforeningene har en sterk posisjon i NorskSkipsfartshistorisk selskap. Her får du dele din interesse innen maritim historie med mange engasjerte og trivelige mennesker. De månedlige møtene har en sosial ramme med fokus på diskusjonen om det skipsfartshistoriske. Maritime, historiske foredrag er et bærende element i lokalforeningenes møteaktivitet.

 

stokursÆresmedlemmer

 • Stein Moen (bestyrer Marinemuseet, Horten) - æresmedlem 07.05.1988 (nå død)
 • Lauritz Pettersen (direktør Bergen Sjøfartsmuseum) - æresmedlem 03.05.1993
 • Dag Bakka Jr. (grunnlegger av NSS/redaktør for SKIPET) - æresmedlem 02.05.1998
 • Per Alsaker (formann for NSS i 25 år) - æresmedlem 21.05.2005
 • Leif K Nordeide (kasserer gjennom ca 25 år) utnevnt til æresmedlem 26.05.2013
 • Bård Kolltveit (tidl direktør Norsk Maritimt Museum, medlem siden starten), utnevnt 27.04.2019

Hedersbevisning

I 2008 innstiftet vår organisasjon hedersbevisningen – "Stø kurs"
"Stø kurs" er en hedersbevisning som tildeles medlemmer som har gjort en ekstraordinær innsats for Norsk Skipsfartshistorisk Selskap.

Den første som ble tildelt denne hedersbevisning er:
Per – Erik Johnsen


Den ble tildelt under årsmøtemiddagen i Trondheim 7. juni 2008.
Kandidaturet ble foreslått av vår Østlandsforening.