Franske marinetrålere WWI

Her finner du info om to klasser av franske marinetrålere fra Første verdenskrig, hvorav flere fartøyer ble innkjøpt til Norge 145 fots type franskbygget 150 fots type bygget i USA

Fransk 145-fots marinetråler

Også Frankrike hadde et byggeprogram for hjelpefartøyer av trålertypen under Første verdenskrig. Den franske marinen hadde i første omgang sikret seg sivile fartøyer, blant annet mange eldre hvalbåter fra Norge, men fikk også mot slutten av krigen levert en betydelig flåte av ”Naval trawlers” ved verft i Frankrike og dels i USA. Flere av disse ble senere kjøpt til Norge og ble velkjente skip her.

Les mer…

Engoulevent 1918

Engoulevant hadde hatt en variert tjeneste da den ble kjøpt til Norge i 1946 som Arnulf, senere snurpebåt Raid og Brandasund

Les mer…

Fleurus 1919

Fleurus ble kjøpt til Norge i 1924 for rutefart mellom Syd-Georgia og Falklandsøyene, senere ble den fiske/fraktebåt Thorodd

Les mer…