Rederier og sjøfartsbyer

Oversikt over noen av de viktigste maritime miljøer i Norge.

Tvedestrand

Sjøfartsdistriktet rundt Oksefjorden (mellom Arendal og Lyngør) hadde Tvedestrand som sitt naturlige sentrum.Storparrten av byens flåte hørte til på øyene her.

Les mer…

Farsund

Farsund vokste frem som et aktivt sjøfartsmiljø med betydelig rederivirksomhet.

Les mer…

Mandal

Mandal og distriktet rundt lå naturlig vendt mot sjøen og og fikk bred maritim virksomhet med skipsfart, reparasjonsverft og skipsbygging.

Les mer…

Bergen

Bergen var lenge Norges viktigste handels og sjøfartsby og utgjorde en del av et stort europeisk handelsnettverk basert på eksport av fiskevarer og import av korn, salt osv. Årene etter 1814 ble preget av stagnasjon, hvor bergenbskjøpmennene i stor grad brukte mindre vartøyer i handelen, avløst av en friske verdenshandel fra 1850-tallet.

Les mer…