Halden

Halden

Festningsbyen med utskipningshavn for Tistedalsvassdraget

Sjøfartsbyen Halden

Halden ved utløpet av vassdraget inne i Iddefjorden vokste frem som utskipningssted for trelast på 1500-tallet. Byen lå i grensetraktene mot Sverige og fikk kjøpstadsprivilegier i 1665 under navnet Fredrikshald.

Les mer…