Nordvest Skipshistorisk Selskap

Lokalforeningen i Ålesund omfatter medlemmer på Sunnmøre

Foreningen holder møtene i Ålesund Skipperforening, hvor ikke annet er nevnt

Formann Mange Hungnes

ibrov@adsl.no