Marinens Hovedverft/Horten Verft, Horten

Her finner du byggeliste for Marinens Hovedverft og Horten Verft 1820-1986. Lagt ut av Per Sundfær og Steffen Onsøien.

Marinens Hovedestablissement, Horten (1820-1844)
Hortens Værft, Horten (1844-1854)
CarlJohansVærns Værft, Horten (1854-1907)
Marinens Hovedværft, Horten (1907-1947)
Marinens Hovedværft A/S, Horten (1948-1968)
Hortens Verft A/S, Horten (1968–1986)

Bygg nr:

Navn

Skipstype

Tonn /
lengde / kapasitet

Levert

Rederi

1

FREIA

Seil, fregatt

1.174 t depl

1830

Den Norske Marine

2

ØRNEN

Seil, korvett

540 t depl

1830

Den Norske Marine

3

SLEIPNER

Seil, skonnert

280 t depl

1840

Den Norske Marine

4

ds NORDCAP

Post, hjuldamper

500 brt

1841

Den Norske Marine

5

NORDSTJERNEN

Seil, korvett

848 t depl

1842

Den Norske Marine

6

VALE

Seil, skonnert

150 t depl

1844

Den Norske Marine

7

 

Seil,
kanonsjalupp

60 t depl

1841

Den Norske Marine

8

 

Seil,
kanonsjalupp

60 t depl

 

Den Norske Marine

9

 

Seil,
kanonsjalupp

60 t depl

 

Den Norske Marine

10

 

Seil,
kanonsjalupp

60 t depl

 

Den Norske Marine

11

 

Seil,
kanonsjalupp

60 t depl

 

Den Norske Marine

12

 

Seil,
kanonsjalupp

60 t depl

 

Den Norske Marine

13

 

Seil,
kanonsjalupp

60 t depl

 

Den Norske Marine

14

 

Seil,
kanonsjalupp

60 t depl

 

Den Norske Marine

15

 

Seil,
kanonsjalupp

60 t depl

 

Den Norske Marine

16

 

Seil,
kanonsjalupp

60 t depl

 

Den Norske Marine

17

 

Seil,
kanonsjalupp

60 t depl

 

Den Norske Marine

18

 

Seil,
kanonsjalupp

60 t depl

 

Den Norske Marine

19

 

Seil,
kanonsjalupp

60 t depl

 

Den Norske Marine

20

 

Seil,
kanonsjalupp

60 t depl

 

Den Norske Marine

21

 

Seil,
kanonsjalupp

60 t depl

 

Den Norske Marine

22

 

Seil,
kanonsjalupp

60 t depl

1845

Den Norske Marine

23

ULLER

Seil, brigantin

150 t depl

1846

Den Norske Marine

24

ds GYLLER

Postbåt

255 brt

1848

Den Norske Marine

25

ELLIDA

Seil, korvett

436 t depl

1849

Den Norske Marine

26

ØRNEN

Seil, korvett

591 t depl

1850

Den Norske Marine

27

ds GLER

Postbåt

255 brt

1849

Den Norske Marine

28

 

Kanonjoller

 

1850/51

Den Norske Marine

29

 

Kanonjoller

 

1850/51

Den Norske Marine

30

 

Kanonjoller

 

1850/51

Den Norske Marine

31

 

Kanonjoller

 

1850/51

Den Norske Marine

32

 

Kanonjoller

 

1850/51

Den Norske Marine

33

ds NIDAROS

Korvett

950 t brt

1851

Den Norske Marine

34

ds DESIDEIRA

Seil, fregatt

1.936 t depl

1852

Den Norske Marine

35

ds ÆGER

Hjuldamper, kanonbåt

350 t depl

1853

Den Norske Marine

36

ds BJØRNEN

Seilskip

 

1853

Den Norske Marine

37

ds VIDAR

Hjuldamper

232 t depl

1853

Den Norske Marine

38

ds NORNEN

Dampkorvett

959 t depl

1856

Den Norske Marine

39

ds ST. OLAF

Dampfregatt

2.267 t depl

1857

Den Norske Marine

40

ALKEN

Seilskip

 

1857

Den Norske Marine

41

ds ALFEN

Dampskonnert

350 t depl

1858

Den Norske Marine

42

STATSRAAD ERICHSEN

Seilbrigg

215 t depl

1859

Den Norske Marine

43

ds KONG SVERRE

Dampfregatt

3.475 t depl

1862

Den Norske Marine

44

ds RJUKAN

Dampkanonbåt

192 t depl

1861

Den Norske Marine

45

ds SARPEN

Dampkanonbåt

192 t depl

1861

Den Norske Marine

46

ds NORDSTJERNEN

Dampkkorvett

1.632 t depl

1863

Den Norske Marine

47

ds LOUGEN

Dampkanonbåt

280 t depl

1864

Den Norske Marine

48

ds GLOMMEN

Dampkanonbåt

280 t depl

1864

Den Norske Marine

49

ds SCORPIONEN

Monitor

1.470 t depl

1867

Den Norske Marine

50

ds TRUDVANG

Monitor

1.539 t depl

1870

Den Norske Marine

51

ds FALKEN

Lastebåt

65 t depl

1870

Den Norske Marine

52

ds THOR

Monitor

2.035 t depl

1873

Den Norske Marine

53

OLE JACOB I

Slepebarkasse

 

1872

Den Norske Marine

54

ds VALE

Kanonbåt 2. kl.

250 t depl

1874

Den Norske Marine

55

ds ULLER

Kanonbåt 2. kl.

250 t depl

1876

Den Norske Marine

56

ds SLEIPNER

Kanonbåt 1. kl.

720 t depl

1877

Den Norske Marine

57

ds NOR

Kanonbåt 2. kl.

270 t depl

1879

Den Norske Marine

58

ds BRAGE

Kanonbåt 2. kl.

270 t depl

1879

Den Norske Marine

59

ds ELLIDA

Dampkorvett

1.045 t depl

1881

Den Norske Marine

60

ds VIDAR

Kanonbåt 2. kl.

270 t depl

1882

Den Norske Marine

61

ds OD

Torpedobåt 2. kl.

42 t depl

1882

Den Norske Marine

62

ds SPRINGER

Torpedobåt 2. kl.

45 t depl

1883

Den Norske Marine

63

KRANFARTØY I

Kanonbåt 2. kl.

350 t depl

1884

Den Norske Marine

64

ds GOR

Kanonbåt 2. kl.

289 t depl

1884

Den Norske Marine

65

ds RASK

Torpedobåt 2. kl.

45 t depl

1885

Den Norske Marine

66

ds PIL

Torpedobåt 2. kl.

45 t depl

1886

Den Norske Marine

67

ds TYR

Kanonbåt 2. kl.

294 t depl

1887

Den Norske Marine

68

ds SNAR

Torpedobåt 2. kl.

50 t depl

1887

Den Norske Marine

69

ds KRANFARTØY II

 

 

1888

Den Norske Marine

70

ds ORM

Torpedobåt 2. kl.

55 t depl

1888

Den Norske Marine

71

ds OTER

Torpedobåt 2. kl.

55 t depl

1889

Den Norske Marine

72

ds VIKING

Kanonbåt 1. kl.

1.200 t depl

1891

Den Norske Marine

73

ds ÆGER

Kanonbåt 2. kl.

420 t depl

1893

Den Norske Marine

74

ds VARG

Torpedobåt 2. kl.

65 t depl

1894

Den Norske Marine

75

ds RAKET

Torpedobåt 2. kl.

65 t depl

1894

Den Norske Marine

76

ds FRITHJOF

Kanonbåt 1. kl.

1.280 t depl

1896

Den Norske Marine

77

ds GLIMT

Torpedobåt 2. kl.

70 t depl

1897

Den Norske Marine

78

ds DJERV

Torpedobåt 2. kl.

70 t depl

1897

Den Norske Marine

79

ds STORM

Torpedobåt 2. kl.

107 t depl

1898

Den Norske Marine

80

ds BRAND

Torpedobåt 2. kl.

107 t depl

1898

Den Norske Marine

81

ds TRODS

Torpedobåt 2. kl.

107 t depl

1898

Den Norske Marine

82

ds MYG

Torpedobåt 3. kl.

27 t depl

1899

Den Norske Marine

83

ds LAKS

Torpedobåt 1. kl.

107 t depl

1900

Den Norske Marine

84

ds SILD

Torpedobåt 1. kl.

107 t depl

1900

Den Norske Marine

85

ds SÆL

Torpedobåt 1. kl.

107 t depl

1901

Den Norske Marine

86

ds SKREI

Torpedobåt 1. kl.

107 t depl

1901

Den Norske Marine

87

ds HAUK

Torpedobåt 2. kl.

73 t depl

1902

Den Norske Marine

88

ds FALK

Torpedobåt 2. kl.

73 t depl

1902

Den Norske Marine

89

ds HYDROGRAF

Oppmålingsskip

 

1903

Sjøkartverket

90

ds OLE JACOB II

Slepebåt

 

1902

Den Norske Marine

91

ds TØNSBERGHUS

Dampslupp

 

1902

Den Norske Marine

92

ds GRAVDAL

Dampslupp

 

1902

Den Norske Marine

93

ds TRÆNEN

 

 

1903

Den Norske Stat

94

ds ØRN

Torpedobåt 2. kl.

75 t depl

1904

Den Norske Marine

95

ds RAVN

Torpedobåt 2. kl.

75 t depl

1904

Den Norske Marine

96

ds GRIB

Torpedobåt 2. kl.

75 t depl

1905

Den Norske Marine

97

STÅLLEKTER 6

Lekter

 

1905

Den Norske Marine

98

STÅLLEKTER 7

Lekter

 

1905

Den Norske Marine

99

ds JO

Torpedobåt 2. kl.

75 t depl

1905

Den Norske Marine

100

ds LOM

Torpedobåt 2. kl.

75 t depl

1905

Den Norske Marine

101

ds SKARV

Torpedobåt 2. kl.

103 t depl

1907

Den Norske Marine

102

ds TEIST

Torpedobåt 2. kl.

103 t depl

1907

Den Norske Marine

103

ds DRAUG

Torpedojager

578 t depl

1908

Den Norske Marine

104

ds TROLL

Torpedojager

578 t depl

1910

Den Norske Marine

105

 

Oljelekter

 

1911

Den Norske Marine

106

ds KJELL

Torpedobåt 2. kl.

103 t depl

1912

Den Norske Marine

107

ts GARM

Torpedojager

580 t depl

1913

Den Norske Marine

108

ds FRØYA

Minelegger

870 t depl

1916

Den Norske Marine

109

ds TRYGG
(Skrog fra Moss Værft, Moss)

Torpedobåt

256 t depl

1920

Den Norske Marine

110

ds SNØGG

Torpedobåt

256 t depl

1921

Den Norske Marine

111

ds STEGG

Torpedobåt

256 t depl

1922

Den Norske Marine

112

de B1

Undervannsbåt

554 t depl

01.02.1923

Den Norske Marine

113

de B2

Undervannsbåt

554 t depl

01.10.1924

Den Norske Marine

114

de B3
(Skrog fra Kaldnes mek. Verkstad, Tønsberg)

Undervannsbåt

554 t depl

01.06.1926

Den Norske Marine

115

de B4
(Skrog fra Kaldnes mek. Verkstad, Tønsberg)

Undervannsbåt

554 t depl

02.05.1927

Den Norske Marine

116

de B5
(Skrog fra Kaldnes mek. Verkstad, Tønsberg)

Undervannsbåt

554 t depl

01.10.1929

Den Norske Marine

117

de B6
(Skrog fra Kaldnes mek. Verkstad, Tønsberg)

Undervannsbåt

554 t depl

01.05.1930

Den Norske Marine

118

ds FIDTHJOF NANSEN

Oppsynsskip

1.575 t depl

01.06.1931

Den Norske Marine

119

de/ts OLAV TRYGGVASON

Minelegger

1.924 t depl

21.06.1934

Den Norske Marine

120

ts SLEIPNER

Torpedobåt

735 t depl

1936

Den Norske Marine

121

RAGNVALD

Mudderferge

 

1933

Den Norske Marine

122

ts ÆGER

Torpedobåt

735 t depl

1936

Den Norske Marine

123

ms NORDKAPP

Oppsynsskip

275 t depl

1937

Den Norske Marine

124

ms SENJA

Oppsynsskip

275 t depl

1937

Den Norske Marine

125

ts GYLLER

Torpedobåt

735 t depl

1938

Den Norske Marine

126

ts ODIN

Torpedobåt

735 t depl

1939

Den Norske Marine

127

ts BALDET

Torpedobåt

735 t depl

1940

Den Norske Marine

128

ts TOR
(Skrog fra Fredriksstad Mek. Verksted, Fredrikstad)

Torpedobåt

735 t depl

1940

Den Norske Marine

129

ts TA-7

Jager

1.700 t depl

 

Den Norske Marine

130

ts TA-8

Jager

1.700 t depl

 

Den Norske Marine

131

ds MÜCKE

Hvalbåt

370 brt

1941

Admiral Norwegen

132

ds SEEBÄR

Hvalbåt

366 brt

1942

Admiral Norwegen

133

ms HERØYA

LPG

1.854 brt

25.06.1949

A/S Rjukanfos (Norsk Hydro), Oslo

134

ms HAUGVIK

LPG

1.824 brt

08.12.1949

A/S Rjukanfos (Norsk Hydro), Oslo

135

ms HYDRO

LPG

1.871 brt

07.12.1950

A/S Rjukanfos (Norsk Hydro), Oslo

136

ms CONCORDIA STAR

Stykkgods

4.701 brt

12.11.1952

Skibs-A/S Samuel Bakke (Chr. Haaland), Haugesund

137

ms CONCORDIA SUN

Stykkgods

4.710 brt

08.04.1953

A/S Idaho (Chr. Haaland), Haugesund

138

ms CONCORDIA SKY

Stykkgods

5.818 brt

16.04.1955

Chr. Haaland, Haugesund

139

mt MISTRA
(Skrog fra Lübeck Flenderwerke, Lübeck-Siems, Vest-Tyskland)

Tankskip

10.027 brt

30.04.1955

Yngvar Hvistendal, Tønsberg

140

mt DRAFN

Tankskip

11.931 brt

28.06.1956

E. B. Aabys Rederi (E. B. Aaaby), Oslo

141

mt BEAULIEU

Tankskip

12.111 brt

23.05,1957

D/S A/S Avenir, Skibs-A/S Beaufort, Skibs-A/S Beaulieu, Skibs-A/S Beaumont & Skibs-A/S Seattle (Biørn Biørnstad & Co.), Moss

142

mt EDITH BORTEN

Tankskip

12.596 brt

12.06.1958

A/S Oljefart II & Skibs-A/S Motortank (H. Borthen), Oslo

143

mt HARALD STANGE

Tankskip

12.788 brt

11.05.1959

Skibs-A/S Arnstein (H. Stange & Co.), Oslo

144

mt LØVDAL

Tankskip

12.878 brt

14.01.1960

Skibs-A/S Sunde (Samuelsens Rederi), Farsund

145

ts KNM BORGEN

Fregatt

282 t depl

30.06.1960

Den Norske Marine

146

ms ANNE REED

Stykkgods

7.067 brt

14.09.1961

D/S A/S Ibis (Johs. Larsen), Bergen

147

ms NINA BORTHEN

Stykkgods

12.930 brt

10.10.1962

A/S Oljefart II & Skibs-A/S Motortank (H. Borthen), Oslo

148

ts KNM OSLO

Fregatt

1.800 t depl

29.01.1966

Den Norske Marine

149

ms SANDAR

Stykkgods

6.925 brt

30.08.1963

Viriks Rederi A/S (Haldor Virik), Sandefjord

150

mt HARRY BORTHEN
(Skrog fra Akers mek. Verksted, Oslo og Tangen Verft, Kragerø)

Tankskip

31.825 brt

17.07.1964

A/S Oljefart II & Skibs-A/S Motortank (H. Borthen), Oslo

151

ts KNM TRONDHEIM

Fregatt

1.800 t depl

02.06-1966

Den Norske Marine

152

ms LØVLAND

Stykkgods

2.837 brt

26.02.1962

Skibs-A/S Sunde (Samuelsens Rederi), Farsund

153

ms EUROPAFERGEN

Ferge

2.209 brt

02.05.1960

I/S Europafergen Grenaa-Hundestad (50 % Leif Høegh & Co. og 50 % Cristiania Portland Sementfabrik) (Jan-Erik Dyvi), Oslo

154

ms KATTEGAT

Ferge

2.375 brt

26.04.1961

Fergefart A/S, København, Danmark.

155

mt JENNY

Tankskip

28.837 brt

30.06.1966

A/S Oljefart II & Skibs-A/S Motortank (H. Borthen), Oslo

156

ts KNM NARVIK

Fregatt

1.800 t depl

30.11.1966

Den Norske Marine

157

ts KNM BERGEN

Fregatt

1.800 t depl

22.02.1967

Den Norske Marine

158

ts KNM STAVANGER

Fregatt

1.800 t depl

08.12.1967

Den Norske Marine

159

ms SAGA SWORD

Bulkskip

13.819 brt

01.03.1967

I/S Saga Sword (Iver Bugge), Larvik

160

mt ANCO STREAM

Tankskip

14.513 brt

06.09.1967

I/S Saga Stream (Ole Schrøder & Co.), Oslo

161

ms BARON CAWDOR

Bulkskip

13.580 brt

29.02.1968

H. Hogarth & Sons Ltd, Glasgow, Scotland

162

ms CAPE WRATH

Bulkskip

13.532 brt

30.05.1968

Lyle Shipping Co. Ltd, Glasgow, Scotland

163

ms CAPE SABLE

Bulkskip

13.532 brt

29.12.1968

Lyle Shipping Co. Ltd, Glasgow, Scotland

164

ms GOLAR FREEZE

Kjøleskip

6.709 brt

03.10.1968

Golarfreeze Inc. New York, USA (Gotaas-Larsen Inc., New York/Oslo), Monrovia, Liberi

165

ms CAPE YORK

Bulkskip

13.543 brt

30.05.1969

Lyle Shipping Co. Ltd, Glasgow, Scotland

166

ms TEMPLE ARCH

Bulkskip

13.543 brt

04.11.1969

Euxine Shipping Co. Ltd, London, England

167

ms BARON RENFREW

Bulkskip

13.544 brt

10.04.1970

H. Hogarth & Sons Ltd, Glasgow, Scotland

168

ms BARON MACLAY

Bulkskip

13.543 brt

22.12.1971

H. Hogarth & Sons Ltd, Glasgow, Scotland

169

mt TEAM ASTWI

Tankskip

18.677 brt

22.11.1970

Rolf Wigands Rederi A/S, Bergen

170

mt TEAM CASTOR

Tankskip

18.673 brt

11.03.1971

Det Bergenske D/S-selskab, Bergen

171

mt TEAM AUGWI

Tankskip

18.674 brt

25.06.1971

Rolf Wigands Rederi A/S, Bergen

172

mt TEAM POLLUX

Tankskip

18.674 brt

20.10.1971

Det Bergenske D/S-selskab, Bergen

173

ms CAPE LEEUWIN

Bulkskip

13.544 brt

04.05.1972

Lyle Shipping Co. Ltd, Glasgow, Scotland

174

mt TEAM HILWI

Tankskip

18.649 brt

06.09.1972

Rolf Wigands Rederi A/S, Bergen

175

mt TEAM VESTA

Tankskip

18.651 brt

06.04.1973

Det Bergenske D/S-selskab, Bergen

176

mt POST CHALLENGER

Tankskip

15.472 brt

22.12.1972

P&O Lines Ltd & Ocean Transport & Trading Ltd (Panocean Shipping & Terminals Ltd), London, England

177

mt POST CHAMPION

Tankskip

15.967 brt

20.06.1973

P&O Lines Ltd & Ocean Transport & Trading Ltd (Panocean Shipping & Terminals Ltd), London, England

178

mt POST CHARGER

Tankskip

15.974 brt

05.10.1973

P&O Lines Ltd & Ocean Transport & Trading Ltd (Panocean Shipping & Terminals Ltd), London, England

179

mt POST CHASER

Tankskip

15.967 brt

20.12.1973

P&O Lines Ltd & Ocean Transport & Trading Ltd (Panocean Shipping & Terminals Ltd), London, England

180

mt POST ENDEAVOUR

Tankskip

15.346 brt

03.05.1974

P&O Lines Ltd & Ocean Transport & Trading Ltd (Panocean Shipping & Terminals Ltd), London, England

181

mt POST ENERGIE

Tankskip

15.163 brt

12.07.1975

Societe Francaise de Transports Maritimes (S.F.T.M.) (Societe Nantaise des Charguers de l’Ouest (S.N.C.O.)), Nantes, Frankrike

182

mt POST ENTERPRISE

Tankskip

15.346 brt

15.11.1974

P&O Lines Ltd & Ocean Transport & Trading Ltd (Panocean Shipping & Terminals Ltd), London, England

183

mt POST ENTENTE

Tankskip

15.163 brt

14.02.1975

P&O Lines Ltd & Ocean Transport & Trading Ltd (Panocean Shipping & Terminals Ltd), London, England

184

mt ARDMAY

Tankskip

19.191 brt

12.06.1975

Peninsular & oriental S.N. Co. (P&O Lines Ltd), London, England

185

mt ARDMORE

Tankskip

19.144 brt

09.10.1975

Peninsular & oriental S.N. Co. (P&O Lines Ltd), London, England

186

mt VIKEN VEST

Tankskip

31.828 brt

19.03.1976

I/S Viken, Bergen

187

mt NORSK BARDE

Tankskip

18.378 brt

16.06.1976

Norsk Olje A/S, Oslo

188

mt TEXACO BALTIC

Tankskip

18.381 brt

01.10.1976

Manufacturers Hanover Trust Co. (Texaco Norway A/S), Oslo

189

mt 18 DE MARZO

Tankskip

31.832 brt

06.07.1977

Petroleros Mexicanos S.A. (PEMEX), Tampico, Mexico

190

mt TEXACO STOCKHOLM

Tankskip

18.378 brt

18.11.1977

Manufacturers Hanover Trust Co. (Texaco Norway A/S), Oslo

191

mt BALDER HORTEN

Tankskip

18.014 brt

06.10.1978

K/S A/S Balder Product I (Parley Augustsson), Oslo

192

mt TEXACO BERGEN

Tankskip

18.379 brt

15.04.1977

Manufacturers Hanover Trust Co. (Texaco Norway A/S), Oslo

193

ms HORTEN (A 530)

Depotskip

2.500 t depl

09.06.1978

Den Norske Marine

194

 

 

 

 

 

195

ms UKSNØY

Hekktråler

936 brt

3.1978

P/R Uksnøy & Kjøl (Lars K. Uksnøy, Myklebust på Harøy), Molde

196

mt VIKING GULL

Tankskip

31.000 brt

19.01.1979

Independent Shipping Co. Pte. Ltd, Singapore

197

mt VIKING TERN

Tankskip

30.814 brt

28.09.1979

Independent Shipping Co. Pte. Ltd, Singapore

198

mt VIKING SNIPE

Tankskip

30.814 brt

27.03.1980

Independent Shipping Co. Pte. Ltd, Singapore

199

ms SENJA (W 321)

Kystvaktskip

3.240 t depl

06.03.1981

Den Norske Marine

200

mt BARBARA BRØVIG

Tankskip

30.687 brt

25.06.1982

A/S Brøvigseil (Th. Brøvig), Farsund

201

mt VIKING LADY

Tankskip

30.754 brt

22.05.1981

K/S Olsen Daugther Tankers A/S (Norse Management Co. (Pte.) Ltd, Singapore) Oslo

202

ms EROS
(Skrog fra Smedvik Mek. Verksted, Tjørvåg)

Fiskefartøy

917 brt

7-1978

Johannes B. Eggesø P/R, Ålesund

203

mt RAGNHILD BRØVIG

Tankskip

30.687 brt

30.10.1981

A/S Brøvigseil (Th. Brøvig), Farsund

204

mt RANDI BRØVIG

Tankskip

30.687 brt

26.11.1982

A/S Bennestvet (Th. Brøvig), Farsund

205

mt TORO HORTEN
(Forskip fra Tangen Verft A/S, Krgerø)

Tankskip

30.050 brt

30.06.1983

K/S Toro Horten A/S (Horten Verft 85% og Wilh. Wilhelmsen 15%), Tønsberg

206

mt TAURUS HORTEN

Tankskip

29.919 brt

20.01.1984

(Kontrahert av Th. Brøvig, Horten)
K/S Taurus Horten A/S (Wilh. Wilhelmsen Enterprises Ltd A/S, Oslo), Horten

207

mt kansellert

 

 

 

 

208

ms FINN BARENTS

Supplyskip

1.638 brt

20.05.1984

K/S Finnmark Supply A/S (Finnmark Fylkesrederi & Ruteselskap), Hammerfest

 

Konkurs i 1987. Verftsområdet omgjort til industripark med en rekke virksomheter samt skipsreparasjoner.
Kilde: Store norske leksikon.