Eskortetrålere

Her finner du detaljer om britiske eskortetrålere fra Andre verdenskrig

Eskortetrålere - klasser

Rekvirerte fiskefartøyer spilte en betydelig, men lite påaktet rolle under Første og Andre verdenskrig. I tillegg ble det under begge krigene bestilt et stort antall marinefartøyer av trålertype til bruk for eskorte, vakttjeneste, patrulje, minesveiping, havneoppgaver mm.

Les mer…

HMS Fir

Fir ble kjøpt til Norge i 1947 og bygget om til lastebåt Vollen.

Les mer…

HMS Fandango

Fandango kom til Ålesund i 1946 og ble bygget om til fryseskip Fandango, senere Samfrost

Les mer…

HMS Hamlet

Hamlet ble kjøpt til Bergen og bygget om til lastebåt Hamlet, deretter Eifonn. Den kom tilbake til Norge etter et fransk mellomspill som Union.

Les mer…

HMS Prowess

Prowess ble kjøpt til Kristiansund og bygget om til lastebåt med samme navn, men fikk en kort karriere

Les mer…

HMS Rowan

Rowan ble kjøpt til Bergen i 1947 og bygget om til lastebåt Maiken, senere Talis

Les mer…

HMS BAY

HMS Bay ble kjøpt til Norge i 1947, men kom aldri til å seile under norsk flagg

Les mer…

HMS Sarabande

Sarabande ble kjøpt til Haugesund og solgt videre til Sverige, derfra til baltiske flyktninger som gikk over til Canada med skipety

Les mer…

HMS Crowlin

Crowlin ble kjøpt til Bergen i 1946 og bygget om til fryseskip Crowlin, senere Thermo etter et tragisk havari

Les mer…

HMS Walnut

Walnut ble kjøpt til Sverige i 1948 og derfra solgt til baltiske flyktninger som tok seg over tiul Canada med skipet

Les mer…

HMS Inchmarnock

Inchmarnock ble innkjøpt til Kjlpsvik og bygget om til lastebåt Tilthorn, den eneste shelterdekker blant dem.

Les mer…