Formål

NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP arbeider for å styrke interessen for norsk skipsfart, skip,skipsbygging, sjøfartskultur og maritime miljøer.

Selskapet driver sin virksomhet gjennom tidsskriftet «Skipet», nettstedet www.skipet.no,

Fotosamling og bibliotek, men først og fremst gjennom sine aktive medlemmer og
lokalforeninger.

 

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap utgjør en del av det frivillige kulturminnevern
ved å ivareta og dokumentere deler av den maritime kulturarv.  Foreningen er
tilsluttet organisasjonen Norsk Kulturvernforbund.

 

Medlemskap er åpent for alle og koster NOK 400. Som medlem får du 4
utgaver av medlemsbladet SKIPET, tilhørighet til lokalforening hvor slike finnes,
samt tilgang til et stort nettverk av personer med samme interesse.