Bli medlem

Medlemskap i Norsk Skipsfartshistorisk selskap koster 400 kr i året. Alle medlemmer får tilsendt 4 nummer av medlemsbladet «Skipet».