Magnus Blikstad, Oslo

Magnus Blikstad (1862-1924) var født i Trondheim og slo seg etter merkantil utdanning opp som forretningsmann i Gijon, Spania, i trelastbransjen med selskapet La Compania de Maderas. Rundt 1905 flyttet familien tilbake til Norge, bosatte seg på Fornebu i Bærum og overtok aksjemajoriteten i Nydalens Compagnie, en tekstilfabrikk startet i 1845 og som på denne tid var landets største industribedrift.

I 1915 startet Blikstad selskapene AS DS Gijones og AS DS Maderas som anskaffet to dampskip ved samme navn, fulgt av AS DS Vale med ds Vale i 1916.

 

Tre skip ble solgt eller senket og flåten fornyet med den amerikanskbygde Gijones i 1916 og deretter fire 200-tonns betongskip fra Fougner Staalbetong i Moss. Flåten ble også fornyet i 1919/20 med moderne dampskip.

I 1919 ble alle skipene samlet i Skibs-AS Maderas, registrert i Hølen i Akershus, og drevet herfra inntil rederiet ble avviklet i 1926 etter Blikstads død.

 

ds GIJONES

1365

 

6.04 Grangemouth

7.15 ex Jan Blockx, Maimaxa

2.16 Jacobsen, Lngs

ds MADERAS

1793

2950

8.04 Craig Taylor

8.15 ex Richard

3.26 Sverige

ds VALE

719

 

2.13 Akers

6.16 ex Vale

5.17 krigsforlis

ds GIJONES

2049

3150

8.16 Cleveland

 

9.17 R M Vik, Tsb

ms CARLOS

160

 

12.18 Fougner#

 

10.19 forlist

ms NICANOR

161

200

10.18 Fougner#

 

5.26 W H Reholt, Oslo

ms ANDRES

160

200

1.19 Fougner#

 

5.26 W H Reholt, Oslo

ms SILVESTRE

159

 

1.19 Fougner#

 

9.25 forlist

ds MIMER

1124

1700

1.06 BMV

4.19 ex Mimer

5.26 Thorvik & Gjerpen, Oslo

ds AVILESINO

1181

1800

11.19 Moss

 

4.26 O B Sørensen, Adl

ds GIJONES

1591

2400

7.20 Laxevaag

 

5.26 W Hansen, Bgn