Lorentzens Skibs-AS, Oslo

Ved delingen av Lorentzen Rederi Co i november 1997 overtok Nicolai E Lorentzen, sønn av J Eirik Lorentzen, Rosshavet Tankers Ltd samt selskapet Lorentzens Skibs-AS og aksjer i Transocean.

Virksomheten ble drevet videre med to eldre tankskip, og utvidet med kjøp av to eldre ex-norske skip i 1999. Markedsutviklingen førte til en omlegging i strategien; de eldre tankskipene ble raskt solgt og selskapet satset deretter ganske omfattende på kjøp av skip med bare-boat certepartier.

 

mt JANE STOVE

72349

139515

10.76 NKK

11.97 ex Jane Stove

7.01 Hellas

mt MARY STOVE

61182

128303

74 Hitachi

11.97 ex Mary Stove, Happy Tine, Turquoise, Petrol de Oro, Mesologi

3.99 oph Bangladesh

mt ALETTE STOVE

65104

127006

2.77 Uddevalla

4.99 ex Viking, Niki, Nike, Zenit Nike, Hervang

2.00 oph Pakistan

ms SALLY STOVE

65111

128358

11.77 Uddevalla

4.99 ex Syren, Syra, Luna, Zenit Luna, Curro

1.00 oph Pakistan