K Th Einersen, Oslo

Knud Thomas Einersen (1873-1942) var sønn av C E Einersen (1860-1924), trelasthandler, rederi, skipsbygger og bankdirektør i Grimstad. Han gikk til sjøs med farens seilskip og fikk senere shippingpraksis i Tyskland og Frankrike. Slo seg ned i Oslo og overtok i 1910 Udenlandske Skibsmægleres Centralcontor.

Under Første verdenskrig kom han i kontakt med bl a Arthur H Mathiesen, og startet i 1915/16 DS AS Bestum med kjøp av ds Britta og Blink og DS AS Bestum 2. Seilskipene Audny og Falls of Afton ble kjøpt til AS Einersens Rederi.

 

I 1917 kom han inn i kontraheringer ved amerikanske verft og kom i denne sammenheng i kontakt med Harry Borthen og Karl A Thorbjørnsen. Skibs-AS Manitowoc startet i 1917 overtok to kontrakter ved samme verft, men fikk dem rekvirert og utbetalt erstatning. AS Einersens Rederi ble stiftet i 1916 ved kjøp av seilskip Audny.

I 1918 forsøkte han å etablere Skibs-AS Njord med ti 3500-tonnere. En 8000-tonner ved J Priestman bestilt av Bestum 2 ble kansellert i 1921.

 

Einersen drev selskapene videre på 20-tallet, både i Europa og amerikanske farvann. Skibs-AS Grøm ble stiftet i 1922 ved kjøp av Skolma; ellers kom investeringene i Manitowoc (Bestik, Bestum) og Bestum 2 (Berit, Blink, Binab, Biodd, Blink). Flåten ble gradvis fornyet mot slutten av 30-tallet. K Th Einersen døde i 1942 og hans kone Christine i 1948.

 

Ved Einersens død i 1942 overtok Otto Christian Bøhme ledelsen med Caroline Borhaven som styreformann, inntil Manitowocs skip ble solgt i 1950.

I 1955 skilte selskapene lag, ved at disponeringen av DS AS Bestum 2 ved årsskiftet 1954/55 gikk over til firma J T Farsjø & Co som da overtok driften av ds Brush. Selskapene Manitowoc og Grøm fortsatte under ledelse av skipsmegler Otto Christian Bøhme som satset på moderne paragrafskip.

 

ds BRITTA

2018

 

2.89 J L Thompson

1.16 ex Britta, Biak-Bat, Cycle

3.17 krigsforlis

ds BESTUM

3520

5600

10.95 C Connell

4.16 ex Samnanger, Vasco da Gama, Den of Airlie

8.17 krigsforlis

ds BLINK

2184

 

9.90 R Dixon

5.16 ex Blink, Bostak-Bat, Sola. 7.16 od BESTIK

1.17 krigsforlis

s AUDNY

2197

 

6.92 Wm Hamilton

7.16 ex Audny, Hyderabad

3.22 H A Halvorsen, Oslo

s FALLS OF AFTON

1965

 

2.82 Russell & Co

9.16 ex Falls of Afton, Francesco Giuseppe I, Falls of Afton

2.17 krigsforlis

ds SKOLMA

2446

3550

11.19 Dominion

1.22 ex Skolma

8.27 Wesenberg, Ål

ds BESTUM

1852

2880

1.18 American

10.23 ex Lake Lillian

2.34 China

ds BESTIK

2005

 

4.18 Superior  SB

23 ex Lake Tulare

34 China

ds BERIT

810

1140

6.18 E J Smit

3.24 ex Guy

1.28 J Fresvig, Hgs

ds BLINK

1936

3150

9.18 Schuijt

5.24 ex Gonzenheim, Rapot, Alamak

8.31 forlist

ds BINAB

1897

2960

11.17 Chicago

12.31 ex Cap la Heve, Serbier, Lake Huron

9.35 Danmark

ds BIODD

1847

2950

11.17 Detroit

12.31 ex Cap d'Alprecht, Cambier, Lakewood, War Honour

5.34 China

ds BLINK

1832

 

17 American

12.31 ex Cap d'Ailly, Ars, War Cross

5.33 China

ds BLINK

2701

4300

6.20 C Hill

8.33 ex Arlette

2.42 krigsforlist

ds BESTIK 2

2684

4300

4.20 C Hill

9.33 ex Annik. od 1.35 BESTIK

4.50 Larsen & Thorvildsen., Oslo

ds BESTUM

2215

3550

10.19 Dominion

11.34 ex Hessa

12.54 Panama

ds BRUSH

1320

2400

3.38 FMV

 

5.38 Frankrike

ds BRUSH

1323

2500

3.39 FMV

 

3.55 J T Farsjø

ds BIODD

1791

2350

3.21 Harkess

12.46 ex Else Muller,  Fred Cleeves

10.50 A Kjerland, Bgn

ds BLINK

1582

2425

11.39 PMV

8.47 ex Inger Lise

7.50 B Pedersen, Hgs