Jens Bing, Oslo

Skipsfører Jens Bing (1873-1951) var født i Oslo , gikk til sjøs 15 år gammel og ble skipsfører i 1899. Han deltok som yngstemann på Viking-ferden med Magnus Andersen til Chicago i 1893. Han gikk i land i 1915 og investerte i rederier, bl a som styreformann i DS AS Baltic, disponert av E H Rustad, samt styremedlem i Skibs AS Lionel (O Mohn).

Sammen med skipsfører Halvor Folkestad (1876) fra Telemark startet han høsten 1917 DS AS Baltimore som overtok en 7500-tonner ved Seattle Construction. Dette skipet ble imidlertid tatt av den amerikanske regjering, mot kompensasjon.

I mars 1917 ble DS AS Baltic overtatt og endret navn til Bings Dampskibs AS, og med dette selskapet fulgte fire store treskip under bygging ved amerikansk verft. Bare ett av dem, Ferm, kom under norsk flagg.

 

Bare DS AS Baltimore overlevde kriseårene og ble revitalisert i 1924 med ds Biskra, men solgt til Halle & Peterson i 1927. Også Skibs-AS Beira ble startet i 1924 med ett skip, og i 1927 ble mt Mazorca overtatt under peruansk flagg.

 

I slutten av 1936 gikk Jens Bing i kompaniskap med Olaf Pedersen (født 1890) som hadde vært ansatt i Wilh Wilhelmsen, om AS Bing & Pedersens Rederi som kjøpte ms Rena i januar 1937. Samme høst ble AS Bing & Pedersens Tankrederi forsøkt stiftet for kjøp av mt Wellfield (8900 tdw), men ble ikke realisert.

I januar 1949 ble AS Bing & Pedersens Rederi omdøpt til AS Rena, disponert av Olaf Pedersen, se dette.

 

ds BALTIMORE

 

7500

2.18 Seattle Constr & DD

17 req USA

ds FLUSH*

1474

2000

4.17 Slidell DD*

ex Baltic 1

17 USA

ds FLIRT*

1474

2000

6.17 Slidell DD*

ex Baltic 2

17 USA

ds FERM*

1579

2300

5.18 Slidell DD*

ex Baltic 3

11.18 kond > Canada

ds FULVIA

1525

2300

7.18 Slidell DD*

ex Baltic 4

11.20 forlist

ds BISKRA

1353

2245

1.22 Amer

5.24 ex Winga, Waalveer

6.27 Halle & Peterson

ds BEIRA

1607

2600

5.24 Akers

1.36 ex Dagø

1.37 T Thoresen, Oslo

mt MAZORCA

2466

3305

7.89 Craig, Taylor

28 ex Mazorca, Ekvator, Tancarville

1.34 kond > Hellas

ms RENA

5241

8035

2.24 Odense

1.37 ex Førdefjord, Emma Mærsk

11.39 T Sommerfeldt