Halfdan Ditlev-Simonsen & Co, Oslo

Halfdan Ditlev-Simonsen (1894-1962) var eldste sønn av Olaf Ditlev-Simonsen i rederiet John P Pedersen & Søn og etter handelsgym og shippingpraksis i utlandet startet han i 1914 rederiet Halfdan Ditlev-Simonsen & Co sammen med sin far. AS Vestheim ble stiftet i januar 1914 og overtok kontrakt med et nybygg ved Aker.

De første årene satset rederet særlig på fruktskip med AS Vestheim som hovedselskap. Under Første verdenskrig bestilte selskapet tre skip på 3500 tdw ved Osbourne Graham og en 8800-tonner ved Richardson, Duck & Co. De tre første ble kansellert, mens den fjerde ble levert som Vestheim i 1920.

På 20-tallet satset rederoet først på trampskip, men fikk i 1928 levert det første tankskipet, Vilja.

 

Kapitalbasen ble forsterket ved Skibs-AS Nordheim stiftet i 1927, Sydheim i 1929, Østheim i 1930 og Skibs-AS Vaarheim i 1932.Etterhvert som også brødrene Sverr og Olaf Ditlev-Simonsen startet sine rederier på 30-tallet kom det til sameie og samarbeid mellom dem, med felles teknisk avdeling og samme skorsteinsmerke. Halfdan var som sine brødre aktiv idrettsmann med tillitsverk i idrettsorganisasjonene.

 

I 1947 ble direktør Christian  Fossen og Olaf Ditlev-Simonsen jr (1918-1976) opptatt som partnere i firmaet og i 1950 også Halfdan Ditlev-Simonsen jr (1924-1989). Fra 1946 samseilte Ditlev-Simonsen-rederiene med Transatlantic i Pacific Orient Express Line mellom USA og Østen inntil 1962. På 60-tallet samerbeidet rederiene på bulksiden med Sister Carriers for 36000-tonnere og deretter i obo med samseilingspoolen Sea-Team fra 1969 med Götaverken som medeier. På tanksiden kom rederiet til å utvikle samarbeid i Brasil og etablerte Vee-Ship med kontorer i Houston og Rio.

 

I begynnelsen av 70-tallet gikk Halfdan Ditlev-Simonsen & Co til store kontraheringer i tank med to 370.000-tonnere fra Kockum og en 414.000-tonner fra Mitsui. Sistnevnte ble kansellert, men de to ULCC’ene fra Kockum skulle koste rederiet dyrt. Velma og Vanja ble ved levering i 1978 overført til nye selskaper og drevet i pool med tre søsterskip fra Lars Krogh & Co. De to tankskipene fra Ankerløkken gikk til PR Vee-Ship hvor verftet eide 60 prosent.

 

Dette veldrevne og allsidige rederiet ble rammet av tankkrisen med full tyngde. Etter oppgjøret med Svenska Varv i 1985 stod selskapene ganske tomme tilbake. Driftsorganisasjonen i Halfdan Ditlev-Simonsen & Co Management AS ble redusert og flyttet til Billingstad i Asker. Det ble en tid funnet andre driftsoppgaver, blant annet for mt Victory., bygget rundt virksomheten i Vee-Ships.

 

I 1989 ble det gamle hovedselskapet Skibs-AS Nordheim revitalisert under andre eiere, da Norwegian Oil Trading og dets morselkskapet Petrol Holding kom inn som nye eiere for å rekapitalisere selskapet. Slik skulle Halfdan Ditlev-Simonsen & Co  få en ny livsfase, men under andre eiere. Det blir en annen historie.

 

ds VESTHEIM

720

1050

7.14 Akers

 

2.16 C Castberg, Sfj

ds VANJA

1002

 

1.04 SS&D

7.15 ex Belize

5.16 J Rabe, Tsb

ds VILDFUGL

1404

1454

12.06 FMV

7.15 ex Tana, Harry T Inge

4.33 oph Grimstad

ds VIKA

1570

 

5.02 B&W

8.15 ex Sjoa, Frutera

9.15 A T Simonsen, Oslo

ds VIKA

1163

1350

7.02 B&W

9.15 ex Tista, Hippolyte Dumois

8.34 oph New Orleans

ds VILJA

1049

 

12.15 SS&D

 

4.17 krigsforlis

ds BREIM

829

1000

11.08 Nyland

12.15 ex Breim

1.16 Bryde & Andersen, Sfj

ds VAV

1256

 

7.16 FMV

 

12.17 krigsforlis

ds DAGFIN

1442

1950

12.02 FMV

2.17 ex Dagfin

8.17 Bjørnst & Bræk, Bgn

ds JOSÉ

1512

1650

4.08 Framnæs

5.17 ex José

11.33 oph Norge

ds JUAN

1493

1600

4.08 Nyland

5.17 ex Juan

11.22 H Olsen, Hgs

ds VESTHEIM

5660

8919

12.20 Rich Duck

 

12.21 J P Pedersen, Oslo

ds VILJA

1115

1875

2.16 Akers

3.22 ex Capax

22 Danmark

ds VANJA

1266

2230

7.18 Duijvendijk

21 ex Kleven

3.28 F T Bergh, Psg

ds VAV

1197

1850

1.25 Moss

 

9.30 Frankrike

mt VILJA

6672

9698

1.28 Kockums

 

9.42 krigsforlis

mt VANJA

6198

9580

11.29 Götaverken

 

3.49 J P Jensen, Adl

mt VELMA

9720

14780

8.30 Götaverken

 

8.56 Liberia

mt VAV

6415

9835

5.31 Eriksberg

 

5.56 oph Tyskland

mt VIVI

6546

9815

10.32 Akers

 

3.55 oph UK

mt VERA

6484

9800

1.34 Götaverken

 

3.47 Sverige

ms VINGNES

5201

9370

7.45 Götaverken

 

7.61 S Birkeland

ms VILJA

5313

9470

8.45 Götaverken

 

7.61 Krohn Brekke

mt VILDFUGL

477

600

6.41 Glommen

45 ex Feiestein

5.51 forlist

mt VANJA

15968

24700

7.51 Furness

 

11.64 Italia

ms VENTURA

5713

9225

1.51 Kockum

 

7.65 K Knutsen OAS, Hgs

mt VARVARA

10374

15350

8.55 Akers

 

6.70 Hellas

mt VISUND

11063

17300

5.56 Götaverken

ob 62 bulk 13383/20040 t

12.72 Hellas

mt VIVI

10375

16070

5.57 Akers

 

6.70 China

tt HUGO HAMMAR

21851

34080

5.57 Götaverken

 

7.67 Liberia

ms VINGROM

9477

13330

4.58 Götaverken

 

5.67 Hong Kong

mt VELMA

11140

17250

1.59 Akers

 

2.61 forlist

mt VIBEKE

12653

19380

1.59 Götaverken

 

7.78 Hellas

ms VENABU

12748

17950

1.62 FMV

 

11.74 Argentina

mt VILJA

25768

41170

12.63 Öresundsvarvet

12.69 Hellas

mt VAV

34832

58810

6.64 Götaverken

 

11.69 Gerrard

mt VINCITA

12707

19250

10.57 Götaverken

4.65 ex Seven Skies, Harry R Trapp

6.73 Liberia

mt VELMA

41259

74760

6,65 Götaverken

 

11.72 Liberia

ms VANJA

41247

74760

3.66 Götaverken

 

5.75 China

ms VINGNES

13862

20920

2.67 FMV

 

6.77 Hellas

ms VITORIA

44522

72250

10.67 Götaverken

 

8.76 Mosvold, Frs

ms VALETTA

17002

27050

6.68 Öresundsvarvet

 

11.81 Panama

ms VARENNA

55031

101600

5.70 Öresundsvarvet

 

11.83 S Herlofson

mt VENTURA

12764

19400

1.60 MHV

3.71 ex Løvdal

1.76 China/Somalia

ms VANESSA

55061

101700

6.71 Öresundsvarve

 

12.73 S Herlofson

ms VARVARA

55213

101700

7.73 Öresundsvarvet

 

6.85 Svenska Varv

ms VISCAYA

55219

101700

11.73 Öresundsvarvet

 

6.85 Svenska Varv

ms VINCITA

55219

101700

2.74 Öresundsvarvet

 

3.74 Liberia

ms VIANNA

54809

101700

11.70 Öresundsvarvet

3.76 ex Vianna

5.76 Hellas

mt VINCITA

17092

30400

11.77 Ankerløkken

 

2.80 Siem-Vee Ship

tt VELMA

178445

351970

1.78 Kockum

 

6.85 Svenska Varv

tt VANJA

178446

351970

4.78 Kockum

 

6.85 Svenska Varv

mt VENTURA

17091

30400

6.78 Ankerløkken

 

2.80 Siem-Vee Ship

mt VICTORY

43355

7745

74 Ankerløkken

85 ex Wendy, St Monica, Thorodland

4.89 Italia