Erling Mortensen AS, Oslo

Firmaet ble startet som skipsmeglerforretning i 1915 av Erling Mortensen (1888-1971), som var sønn av dampskipsekspeditør Ole Theodor Mortensen (født 1853 i Mandal). Det første skipet skal ha blitt kjøpt i 1920, men det første spor av egne skip kommer i 1926 med kjøp av to gamle skip fra rederi og meglerfirma Erling Lund i selskapet AS Emas, Ragni og Rondane.

To skip, Gunnar og Arica ble kjøpt i samarbeid med Gunnar Due som arbeidet på kontoret.

I 1933/34 ble disse skipene solgt og firmaet stod da uten tonnasje. Som skipsmegler stod Erling Mortensen for befraktningen for en betydelig del av norsk industri og opparbidet over tid en betydelig forretning, både innen treforedling og gruveindustri.

 

Høsten 1936 ble det startet på nytt med Rederi-AS Ragnito som kjøpte ds Ragni. Året etter overtok firmaet også disponeringen av Rederi AS Almora fra A H Torbjørnsen med en 4000-tonner ved samme navn. På noenlunde samme tid overtok Erling Mortensen driften og befraktningen av to nordsjøskip fra Aksel Thomas Simonsen (1871-1957) fra Hvaler (bror av Olaf Ditlev-Simonsen), Nina og senere Start fra rederiselskaper ved samme navn.

 

Ved krigens slutt stod rederiet uten tonnasje, men overtok midlertidoig disponeringen av ds Kapnes for Statens regning. Flåten ble gjenreist med eldre tonnasje. Ds Gerdhild ble midlertidig disponert for konkursbo.

Fra 1951 kom det mer fokus på rederidriften og flåten ble utvidet med skip i størrelsen 2500-3000 tdw drevet på kontrakter i nordsjøfart. Det virker som om Erling Mortensen etter hvert fikk kontroll med selskapene Almora, Start og Nina.

 

Etter en periode med nært samarbeid ble skipsmeglerfirmaet Erling Mortensen AS 1.januar 1968 overtatt av Kristian Jebsens Rederi i Bergen, men fortsatte under sitt gamle navn som en viktig del av Jebsengruppen.

Rederiet ble holdt utenom og fortsatte under ledels av Odd K Mortensen. Rederiselskapene Nina og Start ble høsten 1969 fusjonert inn i Rederi-AS Almora. Det ble bygget to moderne 3000-tonnere på 70-tallet, men begge solgt i 1978/80, da rederiet ble avviklet.

 

Erling Mortensen (Risør) AS ble etablert som agentselskap i Risør i juni 1959, og dette selskapet kom til å stå som eier av slepebåt.

 

ds RONDANE

1194

1650

7.80 Richardson Duck

26 ex Rondane, Southwood

27 Sverige

ds RAGNI

1004

 

10.79 Hall Russell

26 ex Ragni, Kate Forster

26 Sverige

ds PATRICK

617

875

3.18 Rosenberg

11.28 ex Patrick

5.29 Nordlands-linjen, Hrst

ds ARICA

2922

4850

1.95 C S Swan & Hunter

27 ex Jessie, Katina, Manor, Dowgate, Jessie

33 China

ds GUNNAR

1176

1750

7.96 R Dixon

30 ex Gunnar, Zuid Holland

34 oph Grimstad

ds ROSTA

1355

2225

19 Thomas

1.29 ex Vossa, Clevedon, Chevalier Saint Georges, Redemirol, Bansei Maru No 5

10.35 oph UK

ds SUNNLAND

630

950

20 Volker

11.30 ex Sunnland, Carham, Grevelingen

12.32 O Godager, Oslo

ds RAGNI

1264

2150

12.19 Campbeltown

10.36 ex Hillbrook, Ebchester, Frithjof Eide

9.39 A Lindø, Hgs

ds NINA

1371

2255

5.17 Boele

36 ex Nina, Eidsvold, Holmen

10.44 krigsforlis

ds ALMORA

2433

4025

11.05 Murdoch & M

37 ex Almora, Caballero, Toften, O H Wiens

5.44 krigsforlis

ds START

1167

1850

8.23 Skiens

39 ex Start

1.40 forsvunnet

ds KAPNES*

867

1200

4.11 Stettiner

11.45 ex Irmgard

46 Sovjet

ds RAGNI

1828

2800

10.17 Detroit

1.46 ex Gezina, Lake Erie

4.56 Pedersen & Berge, Krs

ds RONDANE

1789

2600

8.25 H Koch

11.46 ex Saltnes, Hansestadt Lubeck, Lubeck

11.51 Panama

ds GERDHILD*

1016

1600

3.95 Germania

11.49 ex Gerdhild, Kalmar ob 48, disp

5.50 Br Utkilen, Bgn

ds ALMORA

1823

2843

7.43 Butler

3.51 ex Larchland, Bailey Foster

5.64 Venezuela

ds RONDANE

1827

2750

12.42 L Smith

11.51 ex Spruceland, Kimbal Harlow

7.66 Panama

ds RILDA

1825

2750

4.43 Pacific

2.52 ex Winga, Benjamin Sherburn 9.66 Panama

ds RONDO

1875

2720

11.47 Rosenberg

4.55 ex Peter Reed

6.68 Panama

ms RAMONA

1999

3041

4.58 Lindenau

 

2.70 India

ms RAGNI

1999

3041

7.58 Lindenau

 

4.74 Jugoslavia

ms RENEE

1897

2800

1.50 BMV

4.66 ex Fagerland, Appian

8.68 Liberia

ms RONDANE

1588

2990    12.71 Båtservice

 

11.78 Sverige

ms RAGNI

1576

3000

11.76 Båtservice

 

1.80 A Storesund, Hgs

* disp for Staten