Bruusgaard & Bødker-Næss, Oslo

Martin Henrik Bruusgaard (1905-1986) var sønn av skipsreder, senere agent Alexander Bruusgaard (1878-1959) fra Drammen. Han gikk i 1937 i kompaniskap med Halfdan Bødtker-Næss jr om rederiet Bruusgaard & Bødtker-Næss.

Rederiet disponerte fra starten AS Neptun med ds Betty og Skibs AS Orion som kjøpte ds Bjerka. Neptun gikk konkurs i 1939, men Orion fortsatte.

Ved Bødtker-Næss’ død i 1947 ble firmaet overtatt av Martin Bruusgaard alene under navnet Martin Bruusgaard.

Etter en tid uten skip ble rederiet igjen drevet aktivt fra 1954 til 1963 med nordsjøtonnasje og større. Det ble oppløst i 1964.

 

ds BETTY

2439

4050

9.19 Yoshiura

5.37 ex Betty, Hundvaagø, Kaihei Maru

9.39 E Lund, Bgn

ss BJERKA

1893

3100

10.16 Detroit

7.37 ex Bjerka, Levisa

3.46 China

ss LISE

1772

2800

5.43 Pacific Bridge

10.54 ex Borgfred, Skidby, Cyrus Sears

3.55 Finland

ms TOM B

499

975

8.56 Schlichting

 

8.58 forlist

ss NEPOS

2459

3590

4.50 Blyth

10.59 ex Fana

10.60 O Pedersen, Oslo

ms SUNNY GIRL

2000

3002

4.57 Lindenau

10.60 ex Sunny Girl   od 12.61 NEGUS

1.63 Mosnes Sh, Krs