MMS 284

MMS 284 ble innkjøpt for motorens del, mens skroget ble ført til Sagvåg og forlatt som vrak.

MMS 284

MMS 284 som vrak i Sagvåg, Stord. Foto via Kjell B Sønstabø

MMS 284

 

3.1943

Frank Curtis Ltd, Totnes

 

MMS 284

 

M6 375 bhk Petters

1.1946

A King Clark, London

7.1947

Bernt Sandøy, Sandøy/Molde, reg som MMS 284 (LMOP)

9.1947

Otto Lund, Otto Meyer & Tore R Stensaker, Bergen

3.1948

Gunvald Ottesen, Sagvåg/Bergen

 

motoren tatt ut

 

Skroget solgt Aasheim & Valvatnes Verksted, Sagvåg, senere gitt til Aanen Ottesen for opphogging, men lå fremdeles synlig lagt inn på 90-tallet.

11.1955

Slettet i registeret