MMS 207

MMS 207 ble bygget om fikefartøt LUCKY, VESTFART, HERRING og TORVÅG før den ble kondemnert i 1964.

 

MMS 207 Torvåg

 

Som Torvåg, NSS-Jenssensamlingen

MMS 207

 

7.1942

Frank Curtis Ltd, Looe Cornwall

 

MMS 207

 

M5 500 bhk B&W-Harland & Wolff

6.1946

Innkjøpt av  Sverre Knudsen, Ålesund.

 

MNB London 17.6 1946, Certificate of Puyrcahse 4.4.1946

 

reg som MMS 207 (LLLW)

2.1947

Skips-AS Vilnes (Monrad Hatlem, Sverre Tvedt, Nils Skulstad, Aksel Hatlem, Reidar Berle), Bergen

 

Påtegn CofP 18.2 1947

 

maskinen tatt ut, satt inn i eskortetråler Dee, ombygd til lastebåt Vilfjell

5.1947

skroget til Tord Normann, Røsvik i Salten

 

skjøte 15.5 1947 for NOK 32.000

9.1947

Skips-AS Wiig & Hjelle (Erik Wiig), Bergen (Tvedt & Iversen)

 

skjøte 3.9 1947 for NOK 52.000

 

obl 11.9.47 Bergens Privatbank  85.000

3.1948

levert ombygget fiske/fraktefartøy LUCKY

 

184g  270d  113.4/22.4/10.4 ft

 

M12 325 bhk Davey Paxman

11.1948

Kåre Berg (Alfred Ljone AS), Bergen for NOK 161.000, od VESTFART H-46-L

7.1949

Oskar Snekkevik, Mongstad/Bergen for NOK 200.000, od HERRING

1.1956

Olav Løkeland, Bergen

10.1958

Johs Taranger, Torangsvåg/Bergen på auksjon, od TORVÅG H-445-AV

4.1964

Florvaag Slipper & MV, Florvåg på auksjon for NOK 1.000

 

Kondemnert, avrigget og senket.  Slettet 6.1966.