MMS 12

MMS 12 ble bygd om til fiske/fraktebåt Simba

MMS 12 SIMBA

SIMBA på sildefiske, foto via Tor Brekke

MMS 12

 

4.1941

J & G Forbes, Sandhaven

 

MMS 12

 

M5 500 bhk B&W-H&W

ca 2.1947

Innkjøpt AS Sølvøy (H Krohn Brekke), Haugesund, reg som MMS 12 (LMGA)

 

Maskinen tatt ut, ukjent videre

1947

Magnus Indregård & Thomas Brekke, Haugesund, od SIMBA

3.1949

levert ombygd fiske/fraktebåt ved Ottesens Skipsbyggeri, Sagvåg

 

181g    113.2/22.4/10.4 ft

 

M4 300 bhk Crossley  b42

1951

Magnus Indregård, Bryggja/Måløy, reg SF-156-D

1964

Kondemnert

 

Til Georg Matre, Ølen/Haugesund for avrigging. Overbygningen brukt på Sandbas (ex ds Manger). Skroget senket ved Fjellberg.