MMS 192

MMS 192 ble kjøpt inn til Norge og motoren brukt til eskortetråler, mens skroget endte i Sverige

MMS 192 Västerviks Varv 3  Sst 48-1947 MMS 192 O Njord

MMS 192 liggende ved Västerviks Varv, foto via Torsten Hagneus

 

MMS 192

 

5.1942

Herd & MacKenzie, Buckie

 

MMS 192

 

M6 500 bhk National Gas

1946

Armement Ostendais SA, Antwerp

6.1947

Innkjøpt av  Lauritz Myrebøe, Bergen, for Bfr 1.101.375

 

Bill of Sale 22.6 1947, MNB Antwerpen 24.6 1947

 

Reg MMS 192 (LMNB)

 

ført fra Belgia til Västervik, Sverige, maskinen tatt ut og innsatt i eskortetråler Rousay, ombygd til Tova.

 

Påtegn på skjøte 31.8 1948 kjøpt på vegne av Skibs-AS Lauritz Myrebøe

8.1948

Overtatt av Västervik Varv, Västervik, for SEK 15.000.  Trolig brukt som lekter.

 

Begjæring om sletting 31.8 1948