MMS 2

Se MMS 72

Betegnelsen MMS 2 er brukt i NV-registrene.

Båten er i virkeligheten MMS 72, se denne