Motor Mine Sweeper MMS 110 fots type

Til å sveipe kystfarvann og havneområder fikk Admiralitetet i 1940 tegnet en enkel minesveiper på rundt 110 fot, bygget i tre som kunne bemannes av Royal Navy Reserve-personell. Klassen ble benevnt Motor Mine-Sweeper 110 fot og fikk følgende spesifikasjoner:
Skrog 105pp/114oa23/9.5 fot
Deplasement 165 tonn
Maskin 500 bhk dieselmotor av div typer
Fart 11 knop
Bevæpning 2x0.5” maskinkanoner
Bemanning 20 mann

 

Fartøyene skulle være enkle, slik at vanlige fiskebåt- og lystbåtbyggerier skulle kunne bygge dem. Byggingen kom i gang høsten 1940 og leveransene tok seg opp utover i 1941.

Til sammen ble det bygd 308 MMS’er av 105 fot-klassen. Foruten i Storbritannia og Canada, ble det bygget båter ved verft i India, Ceylon, Burma, Jamaica, Beirut og Tel Aviv.

 

Typen skal ha hatt laber slepeevne for paravaner, men var relativt gunstige med LL-sveip mot magnetiske miner som tyske ubåter begynte å legge på den britiske kysten. Mot akustiske miner ble det noe senere tatt i bruk Kango-hammer montert over baugen.

 

Ved slutten av krigen de aller fleste lagt opp i 1945/46 og solgt gjennom Director of Small Craft Disposals.

 

Det ble relativt stor interesse for MMS’er i Norge, og de første ble kjøpt inn våren 1946. Kjøpene fortsatte gjennom 1947. Salget skjedde gjennom meglerfirma som R G Hagland i Haugesund og andre, særlig aktive var meglere i Bergen, Haugesund og Stavanger.

En god del nye rederiet satset på kjøp av MMS sammen med en eskortetråler, hvor meningen var å sette dieselmotoren fra MMS’en inn i eskortetråleren og på denne måten få et rasjonelt motorskip.

 

Vi kjenner til 74 MMS’er som ble kjøpt til Skandinavia.

 

Mange av dem ble brukt som fiske- og fraktefartøyer utover 50-tallet og inn på 60-tallet, da de fleste kom til veis ende. Enkelte fartøyer fortsatt, og fremdeles seiler MMS 173 som charterskip Lady Mack i Oslofjorden.

 

MMS 2 se MMS 72
MMS 6 Øyland
MMS 9
MMS 12 Simba
MMS 16 Tuvian, Tass, Føyma
MMS 17
MMS 18 Fjellheim, Bringen
MMS 23 Thoreli, Notøy
MMS 24 Dan, Gunn
MMS 25
MMS 26 Skansen
MMS 27
MMS 28 Hordabø
MMS 37 Stensund
MMS 41 Væran
MMS 42 Alvald
MMS 43 Bekkjarvik, Videng, Anko
MMS 44 Flatholm, Talaria
MMS 45 Eiholm
MMS 49
MMS 62 Styrfjell
MMS 71 Hepo, Vepo
MMS 72 Vartdal
MMS 74 Klungsholm
MMS 75 Everi
MMS 76 Kidd
MMS 77 Alcor
MMS 87
MMS 92 Kimmo
MMS 111 Santo
MMS 133 Måsen
MMS 136 Vestfold III, Rambla, Risøy
MMS 137 Brattås
MMS 141 Burin
MMS 149 Solbris
MMS 173 Skuløy, Taftøy, Lady Mack
MMS 175 Rosenberg II, Iselekteren
MMS 176 Buland
MMS 177 Perodd
MMS 192
MMS 206 Alø, Kru
MMS 207 Lucky, Vestfart, Herring, Torvåg
MMS 214 Pax, Ice-Fish
MMS 215 Skudefjord, Møgsterfjord
MMS 216 Rystrøm, Norulf
MMS 218 Alva 4, Spjerøy
MMS 219 Dovre
MMS 221
MMS 225 Bellrock, Standard II
MMS 230 Sjøbris
MMS 232 Forsvoll
MMS 241 Soløy
MMS 249
MMS 250 Harstad
MMS 253
MMS 255 Fremtiden, Hertha
MMS 260 Røfjell, Fjellør, African Queen
MMS 265
MMS 267 Franklin, Teistholm, Nesøybuen
MMS 268
MMS 269 Vigdar
MMS 270 Boknafjell
MMS 277 Ternan, Dugvan
MMS 279 Frydenlund
MMS 280

Lahela III. Lahela, Borgholm

 

MMS 281
MMS 282 Bømmeløy, Svemann
MMS 284
MMS 287 Gamel, Glomfjor
MMS 298 Produsent
MMS 302

Osland,  Steinvåg

MMS 305 Reidun
MMS 308 Ryøy
MMS ukj 1 Peskot
MMS ukj 2 MMS 374
MMS ukj 3 Silver Darling
MMD ukj 4 Notbøteren