MMS 111

MMS 111 kom til Norge med en obskur fortid og ble brukt som slepebåt SANTO noen år.

MMS 111 Santo
Er dette MMS 111 Santo, eller kan det være MMS 221 tilhørende Alf Mortensen som her ligger ved Son Slipp ca 1954?

Sjøbussen ved siden er Hurum, men slepebåten er ukjent.

Foto via Harald Lorentzen

 

MMS 111

 

1.1943

J Morris, Gosport

 

MMS 111

 

M8 480 bhk Crossley

194

MKL 312

1946

yacht SANTO, ukjent eier

12.1950

Innkjøpt av Alf Mortensen, Oslo, reg som SANTO (LJMZ)

 

ombygd til slepebåt:  163g  114.0/22.2/10.5 ft

 

M8  480 bhp Crossley (opr motor)

1955

Maskinen tatt ut og installert i slepebåt Oscarsborg (bygd 1876)

 

Skroget brukt som lekter.