MMS 268

MMS 268 kom til Norge og ble avrigget, men den videre skjebne er ukjent.

MMS 268

 

12.1942

Frank Curtis Ltd, Totnes

 

MMS 268

 

M8 500 bhk Mirrlees

1946

Belgia

9.1947

Haugesunds Forretningsbank AS, Haugesund, reg som MMS 268 (LMMM)

 

skjøte 3.9.47, MNB 25.11.47 i Antwerpen

10.12.1947

Otto Lund, Otto Meyer & Tore R Stensaker, Bergen, for NOK 170.000

6.1948

Normann Andreassen, Fredrikstad, for NOK 200.000

 

avrigget?

1954

Slettet