MMS 269

MMS 269 ble kjøpt til Haugesund og bygget om til fiskefartøy VIGDAR

 

MMS 269 1 Vigdar 2

 

På feltet, foto via Alf J Kristiansen

Under, NSS-Jenssensamlingen

 

MMS 269 2 Vigdar

MMS 269

 

3.1943

Frank Curtis Ltd, Par Cornwall

 

MMS 269

 

M8 480 bhk Ruston & Hornsby

1.1947

Armement Ostendais SA, Ghent  Certificate of Purchas

5.1947

Innkjøpt av  Olav M Gaard, Haugesund,

 

MBN London 7.5.47, reg 22.5.47 som MMS 269 (LMJO)

22.11.1948

od VIGDAR

1948

ombygd fiske/fraktefartøy på Rubbestadneset, reg R-56-SE

 

189g   114.6/22.8/10.3 ft

 

M4 260 bhk Wichmann

9.1963

Kondemnert, opphogd Norge 3q1964