Krigsbygd

Krigsbygd er en seksjon viet til informasjon om krigsbygd tonnasje, altså om fartøyer som ble bygd som en direkte konsekvens av kriger.

krigsbygg

 

Nettstedet er tenkt som en informasjonsbase om fartøyer, deres bygging, bruk, bemanning og virksomhet i krig og fred. Målet er at dette kan bli den mest utfyllende informasjonsbase om dette smale emne.

 

I utgangspunktet vil det omfatte norske og skandinaviske fartøy.


Seksjoner er delt i to grupper

  • marinefartøyer ombygd til sivil bruk
  • handelsskip fra byggeprogram i krigstid, både amerikanske, britiske og tyske

 

For å skape en utfyllende informasjonsbase er vi avhengig av en dugnad, og jeg er takknemlig for utfyllende opplysninger, korreksjoner, kommentarer og ikke minst flere bilder.

 

Selv om listen bygger på skjønnsom kildekritikk, kan den aldri bli bedre enn kildegrunnlaget jeg har hatt til rådighet.

For mange av fartøyene har jeg gått gjennom de offisielle skipsregisterprotokollene ved statsarkivene, for andre er de kilder som DNV, LR-registre, notiser i aviser, Norwegian Shipping News, Skibsfart, Småskipsfart, osv.

Spesiell takk til Alf J Kristiansen, Kjell Birger Sønstabø, Trygve Eriksen og Torsten Hagneus for samarbeid.

 

Innhold:

MMS 110 fots type

MMS 126 fots type

Chant type tankskip

Eskortetrålere

Franske marinetrålere Første verdenskrig

 

Dag Bakka Jr.