MMS 270

MMS 270 ble kjøpt til Stavanger og bygget om til BOKNAFJELL. Den endte sine dager i sandgrabbing,

MMS 270 1 Boknafjell

 

Over NSS-Opedalssamlingen, under NSS-Jenssensamlingen

 

MMS 270 2 Boknafjell

MMS 270

 

1.1943

Frank Curtis Ltd, Par Cornwall

 

MMS 270

 

M8 480 bhk Ruston & Hornsby

5.1946

Stavanger Preserving AS, Stavanger, Certificate of Purchase 6.5.46

5.1947

Reinert Bokn, Finnøy & Jakob Østhus, Rennesøy/Stavanger, for NOK 40.000, reg som BOKNAFJELL (LLYS)

7.1948

ombygd fiske/fraktefartøy, målebrev 29.7 1948, reg R-9-F

 

MNB 30 juli 1948

 

180/87    114.3/22.4/10.3 ft

 

M4 240 bhk Alpha

4.1950

Jakob Østhus 50 prosent til Reidar Bokn, Finnøy, for NOK 67.571

11.1963

Malena Bokn (enke etter Reinert Bokn) 50 prosent til John Bokn i gave (verdi NOK 37.500)

1.1964

John Bokn m fl, Fister/Stavanger

1965

Kondemnert, kondemneringsattest 30.4.1965, solgt til Johs Matre, Sandeid

9.1965

slettet

 

Brukt i Årdalsfjorden til sandgrabbing og omlasting.

 

Satt på grunn rundt 1970, vraket eksisterte i juli 1992.