MMS 110 fots type

Her finner du detaljer om de ca 74 MMS'er som ble innkjøpt til Skandinavia etter Andre verdenskrig

MMS 136

MMS 136 ble bygget om til lastebåt VESTFOLD III, senere RAMBLA og RISØY og fikk et omskiftende liv innen den forliste 1956.

Les mer…

MMS 137

MMS 137 ble til fiske/fraktefartøy BRATTÅS og fikk et forholdsvis langt liv.

Les mer…

MMS 74

MMS 74 ble bygget om til fiskefartøy KLUNGSHOLM og hørte hele tiden hjemme på Bømlo

Les mer…

MMS 43

MMS 43 ble bygget om til fiskefartøy BEKKJARVIK, senere VIDENG og ANKO

Les mer…

MMS 76

MMS 76 var av de mange som ble innkjøpt til Haugesund hvor den bygget om til KIDD.

Les mer…

MMS 77

MMS 77 ble bygget om til ALCOR, men forliste allerede i 1950.

Les mer…

MMS 75

MMS 75 fikk et omskiftende liv som fraktebåt EVERIog senere fiskefartøy før den ble solgt til Tyskland som lystbåt.

Les mer…

MMS 173

MMS 173 ble påbegynt ombygget i 1946, men først fullført i 1951 som TAFTØY. Den skulle bli den siste i fraktfart og eksisterer fortsatt som LADY MACK i Oslofjorden.

Les mer…