MMS 192 Västerviks Varv 3 Sst 48-1947 MMS 192 O Njord