Rederier i Kristiansand

Her finner du rederer og skip hjemmehørende i Kristiansand.

Herlof Andersens Rederi AS, Kristiansand

Skipsfører Herlof Johan Andersen (1876-1969) var født i Søgne. Han begav sjøen i 1916 og ble inspektør for O A T Skjelbred. Startet i 1924 kull- og koksimport i Kristiansand og i 1929 også rederi med ds Listo.

Les mer…

Jørgen Bang, Kristiansand

Jørgen Bang (1897-1974) var sønn av skipsreder Johan Bang i Grimstad. Etter flere års shippingpraksis ble han i 1933 ansatt som disponent i A I Langfeldt & Co før han i 1935 fikk etablert AS Athene med tankskipet Athene.

Les mer…

Ingvald Bjørneboes Rederi AS, Kristiansand

Ingvald Bjørneboe (1875-1939) var født i Arendal som sønn av seilskipsfører og reder. Startet 1901 agentur og trelasthandel i Kristiansand og arbeidet opp forretningen med skipsekspedisjon og bl a agenturet for Den Norske Amerikalinje.

Les mer…

T Isaksen, Kristiansand

Skipsfører Tønnes Isaksen (1875-1955) fra Høvåg hadde seilt som skipper hos S O Stray inntil han i 1914 kom på kontoret og ble med tiden direktør for seilskipsavdelingen.

Les mer…

Lars Jørgensen, Kristiansand

Lars Jørgensen støter vi først på høsten 1917 i Tvedestrand da han i AS Bravo kjøpte jernbark Westfalen. Derfra flyttet han til Skien i 1918 og til Kristiansand i 1919/20, hvor han var disponent for Christianssands Shipping Co Ltd.

Les mer…

Mathias Hansen, Kristiansand

Mathias Hansen (1843-1926) etablerte i 1875 vin- og kolonialhandel i Kristiansand etter mange års praksis i Oslo. Tre år senere overtok han disponeringen av bark Oxø og kom deretter til å være hovedreder for 25 tre- og jernseilere frem til 1921 ved siden av forretningen.

Les mer…

Johan Gerrard, Kristiansand

Johan Gerrard (1901-1971) var sønn av grosserer Johan Gerrard i Kristiansand. Han ble ansatt i firma J Gerrard i 1924 og ble medinnehaver i 1931. I 1935 fikk han organisert kjøp av ds Songdal i Skibs-AS Songdal og utvidet flåten under oppsvinget to år senere.

Les mer…

H E Hansen-Tangen, Kristiansand

Skipsfører Hans Hansen fra Åkerøya i Høvåg (født 1827) seilte for Morten Smith Petersen i Grimstads og ble tidlig parthaver i skip. I 1864 ble han hovedreder for brigg Mai og senere flere skip. Sønnen Hans Elenius Hansen (1866-1957) begynte også som landhandler og poståpner på Åkerøya, kom med i rederivirksomheten midt på 1890-tallet og ble hovedreder fra 1896.

Les mer…

A I Langfeldt & Co, Kristiansand

Skipsfører Arne Ingvard Langfeldt (1885-1933) var fra Ny Hellesund og hadde senest ført ds Loyal av Arendal ha han gikk i land i 1919 og etablerte A I Langfeldt & Co med Torgeir Heistein som partner. Firmaet ble i juli 1919 valgt til disponenter i selskapene AS Odderø og AS Kinn etter Thv B Heistein & Sønner AS.

Les mer…

Erling Hansen, Kristiansand

Erling Hansen (1908-1986) kom fra maritim slekt på Åkerøya i Høvåg. Med shipping-praksis fra Kristiansand og London lyktes han i 1933 å få i stand Skibs-AS Linea som kjøpte ds Linea.

Les mer…

Thv Schjølberg Knudsen, Kristiansand

Skipsfører Thorvald Schjølberg-Knudsen (1906-1968) overtok våren 1946 Skips-AS Karin fra Oslo med tankskipet Bertin. De neste årene anskaffet han to britiske landgangsbåter som ble bygd om til lasteskip for Skips-AS Bertrix.

Les mer…

Thv B Heistein & Sønner AS, Kristiansand

Thb B Heistein ble etablert av Thorvald B Olsen (1853-1913) - senere med etternavnet Heistein - som hadde arbeidet seg opp som skipsfører og gikk i land rundt 1886 og etablerte seg som megler og disponent. Han fikk i 1890 i stand kjøp av dampskipet Kitty som byens første lastedampskip.

Les mer…

Torkel Holmen, Kristiansand

Torkel Holmen (1913-1988) var fra 1.1 1957 disponent for Holmens Rederi AS (se Holmen & Vaboen) som eide halvparten av tankskipene Oaktank og Oakley, bestyrt av Holmen & Vaboen.

Les mer…

K M Pedersen. Kristiansand

Kristen Martinus Pedersen (1880-1971) var sønn av skomakermester og skipsreder Kittil Pedersen (født 1851) i Kragerø. Han kom til rederiet Thv B Heistein & Sønner og arbeidet der inntil dette ble avviklet i 1919.

Les mer…

Kr Knudsen, Kristiansand

Kristian Knudsen (1877-) var fra Lillesand og sønn av skipsbygger og reder Peder Knudsen. Han kom i 1904 til Kristiansand og etablerte meglerforretning og rederi. Første skip var jernseiler Kylemore i 1906, fulgt av damp- og seilskip, eiet av egne selskaper.

Les mer…