Skibs-A/S Storesand, Kristiansand

Skipsfører Peder Ausland (1874-1946) stod i 1928 bak etableringen av Skibs-AS Storesand som drev godsrutefart mellom Oslo og Sørlandet.

Ved hans død ble disponeringen overtatt av Herlof Andersen og fra 1963 av Yngvar Nielsen. Rutefarten ble avviklet rundt 1960 og rederidriften i 1965. Storesand (2) var leiet fra Staten i årene 1947-50.

 

ds STORESAND I

198

250

10 Motala

6.28 ex Fragtemand 2, Motala

1.47 forlist

ms STORESAND

243

 

10.38 Elsflether

4.47 ex Bertha Morgenroth

50 Saturn, Oslo

ms STORESAND

287

450

45 Stocton

4.50 ex Eidangerfjord, LCG 188. ob 49

3.65 T Vesterheim