Pedersen & Berge, Kristiansand

Skibs-AS Arpeco ble stiftet i oktober 1949 med Sofus R Berge (1898-1962) og Arthur Pedersen (1909-1993) som innehavere av disponentfirma Pedersen & Berge.

Rederiet eide to dampskip drevet i nordsjøfart og må ha gjort det rimelig bra, selv om begge skip ble solgt i nedgangstid. Etter salg av Arpeco fikk aksjonærene tilbakebetalt 90 prosent av egenkapitalen. Skips-AS Arpedo ble avviklet i 1964.

 

ds GRANA

1297

2000

6.20 Baanhoek

10.49 ex Grana

1.53 Tyskland

ds ARPECO

1828

2800

10.17 Detroit

4.56 ex Ragni, Gezina, Lake Erie

11.57 M Clausen, Hgs