Thv B Heistein & Sønner AS, Kristiansand

Thb B Heistein ble etablert av Thorvald B Olsen (1853-1913) - senere med etternavnet Heistein - som hadde arbeidet seg opp som skipsfører og gikk i land rundt 1886 og etablerte seg som megler og disponent. Han fikk i 1890 i stand kjøp av dampskipet Kitty som byens første lastedampskip.

Ved siden av et betydelig rederi engasjerte han seg også i vannkraft og industriutbygging. Ved hans død gikk ledelsen over til brødrene Torgeir Heistein (1887-1963) og Kristen Heisten (1889-1978) i firmaet Thv B Heistein & Sønner AS. De engasjerte seg sterkt under Første verdenskrig med selskapene AS Odderø og AS Kinn stiftet i 1916 med dampskip og jernseilere, samt store treskonnerter under amerikansk flagg.  I 1919 var situasjonen så prekær at styre og representantskap ønsket en ny ledelse som kunne sikre verdiene, og i juni 1919 ble firma A I Langfeldt & Co med A I Langfeldt og Torgeir Heisten som innehavere valgt til disponenter. Noe senere ble også Martin Mosvold valdt til doispoent for AS To og K M Pedersen for AS Vesterhav.

Torgeir Heisten gjenopptok senere sin sakførerforretning i byen og var i mange år sekretær i Christianssands Rederforening. Også Kristen gikk over i annen virksomhet, men hadde et kort gjestespill som reder i 1937-39.

 

Rederiets skip etter 1918:

s ASMUND

2306

3450

9.86 Oswald Mordaunt

12.16 ex Cortez

6.19 Langfeldt, Krs

s ASULF

2283

3600

10.90 Russell & Co

16 ex Comliebank

1.19 forlist

s ELEANOR S PERCY

3402

 

00 Bath Me*

16 ex Eleanor A Percy

12.19 forlist

s EDITH

1263

 

01 Bath Me*

16 ex Edith

20 USA

ms ASKELAD

758

1000

8.18 Fougner+

18 ex Oddfrid

7.19 Langfeldt, Krs

ds SOLVA

1032

1500

4.04 Nylands

18 ex Solva

19 Langfeldt, Krs

ds SANGSTAD

2418

 

8.11 R Thompson

18 ex Sangstad

19 M Mosvold, Krs

ds ASATOR

3400

 

6.90 Schlesinger Davis

15 ex Ankeliki, Rokos, Ardito, Bendo

19 K M Pedersen, Krs

ds ASP

2234

3500

10.18 Polson IW

 

19 K M Pedersen, Krs