Holmen & Vaboen, Kristiansand

Skibs AS Vaholm ble stiftet i november 1947 av Torkel Holmen (1913-1988) fra Søgne og Olaf Vaboen (1910-2002) og anskaffet Liberty-skipet Oakland.

Flåten ble utvidet med tankbåtene Oaktank og damptanker Oakley. Selskapet kjøpte også krigsvraket Aachen i Narvik for videresalg i Tyskland, men mistet det underveis. Selskapet ble delt per 1.1 1957 i Holmens Rederi AS og Vaboens Rederi AS som hver eide 50 prosent av hvert skip, men fortsatt under rederiet Holmen & Vaboen. Ved salg av skipene i 1959 ble rederiet oppløst, men på dette tidspunkt hadde hvert av selskapene anskaffet egne skip. Se Holmens Rederi AS og Vaboens Rederi AS.

 

ss OAKLAND

7232

10825

8.43 Oregon

48 ex David F Barry

7.56 Liberia

ds AACHEN

6387

9600

5.23 J C Tecklenborg

9.51 krigsvrak Aachen

11.51 forlist

mt OAKTANK

431

500

9.40 Glommen

12.50 ex Bertin

1.57 T Holmen, Krs

st OAKLEY

8100

11952

8.41 SHWR

2.52 ex Athelstane, Empire Flint

1.57 T Holmen, Krs