Rederier i Kristiansand

Her finner du rederer og skip hjemmehørende i Kristiansand.

Bendt Rasmussen, Kristiansand

Skipsfører Bendt Rasmussen 1894-1966) var sønn av kaptein Johan Reinhardt Rasmussen i Brekkestø og bror av Einar Rasmussen (se nedenfor). Han kom til å seile for Westfal-Larsen & Co fra 1921 og ble blant dets ledende kapteiner. Han støttet Einar i opprettelsen av hans rederi 1936 og startet selv Skips-AS Excelsior i 1946 som fikk kjøpt Park-tanker Benoil.

Les mer…

O A T Skjelbred, Kristiansand

Oluf Andreas Tollefsen Skjelbred (1854-1939) var født på Egerøy ved Egersund, gikk til sjø og seilte som styrmann til 1876. Dette året fikk han i stand et partrederi for kjøp av bark Neutral som han selv førte. I årene fremover kom han til å føre ytterligere tre seilskip inntil han sluttet sjøen i 1894.

Les mer…

M Chr Stray, Kristiansand

Skipsfører Marcus Christian Stray (1881-1938) var sønn av skipsreder Marcus Fredrik Stray (1844-1912) og således bror av Sven O Stray (1875-1927) og Richard Emil Stray (1883-1951) i rederiet S O Stray & Co. Han seilte som skipsfører i rederiet fra 1905 til 1923 og arbeidet deretter i administrasjonen.

Les mer…

Torsøes Rederi AS, Kristiansand

Birger Torsøe (1908-1988) hadde utdanning i handel og shipping med dispasjøreksamen og arbeidet i 1942-46 i Skipsfartsdirektoratet i Oslo. I 1946 ble Torsøes Rederi AS startet og kjøpte ds Betty.

Les mer…

Vaboens Rederi AS, Kristiansand

Olaf Vaboen (1910-2002) skilte per 1.1.57 lag med Torkel Holmen i Holmen & Vaboens Rederi, og Skibs AS Vaholm ble da delt i Holmens Rederi AS og i Vaboens Rederi AS som hver eide halvparten av hvert skip.

Les mer…