Vaboens Rederi AS, Kristiansand

Olaf Vaboen (1910-2002) skilte per 1.1.57 lag med Torkel Holmen i Holmen & Vaboens Rederi, og Skibs AS Vaholm ble da delt i Holmens Rederi AS og i Vaboens Rederi AS som hver eide halvparten av hvert skip.

Holmen & Vaboens Rederi ble oppløst da skipene ble solgt i 1959. I 1958 kjøpte Vaboen Rederi AS kjøleskipet Herborg, og de følgende år ble flåten utvidet med secondhand-skip til et betydelig omfang. Nybygget Hervang levert i 1977 ble rammet av shipping-krisen og førte til at rederiet måtte avvikles.

 

mt OAKTANK

431

500

9.40 Glommen

1.57 ex Bertin

11.59 Sverige

st OAKLEY

8100

11952

8.41 SHWR

1.57 ex Oakley Athelstane, Empire Flint

59 T Klaveness, Oslo

ms HERBORG

3312

3010

9.50 Öresund

2.58 ex Viator

11.69 Uruguay

ms HERBJØRN

5223

8018

9.44 Pennsylvania

7.62 ex Grenanger, Cape Falcon

8.66 Panama

ms HERVANG

9959

15440

5.57 B&W

11.64 ex Amacita

4.70 UK

mt HERULV

13718

20280

8.57 Bremer Vulkan

7.67 ex Johs Stove

12.76 T Klaveness, Oslo

mt HERSTEIN

12978

19780

11.62 Akers

5.69 ex Landvard

8.78 Hellas

ms HERWANG

27362

42800

4.57 Eriksberg

10.72 ex Condo, mt Ronastar, Fjordaas

5.74 Italia

mt HERBORG

33923

60500

12.63 B&W

4.73 ex Samnanger

12.76 P Augustsson, Oslo

mt HERVANG

65104

127006

2.77 Uddevalla

8.74 Olsen Daughter resale

11.85 Sverige