Ingvald Bjørneboes Rederi AS, Kristiansand

Ingvald Bjørneboe (1875-1939) var født i Arendal som sønn av seilskipsfører og reder. Startet 1901 agentur og trelasthandel i Kristiansand og arbeidet opp forretningen med skipsekspedisjon og bl a agenturet for Den Norske Amerikalinje.

Anskaffet seilskip i 1904 og etablerte Ingvald Bjørneboes Rederi AS i desember 1915. Han døde i 1939, men firmaet ble ført videre av enken Maja Bjørneboe og sønnen Ole Andreas Kærup Bjørneboe. Rederivirksomheten avviklet i 1959 da et skip under bygging ved TMV ble solgt, men firmaet fortsatte. Rederiselskapet gikk over til skipsmegler Nils Hugo Sand, Oslo; se dette.

 

Rederiets dampskip:

ds KOLSDAL

689

840

4.09 Dundee

1.16 ex Julie Lynn

4.22 Sverige

ds TORRIDAL

688

830

3.09 Nyland

3.16 ex Flosterø

11.16 krigsforlis

ds FENRIS

457

 

11.84 Dobson & Charles

8.17 ex Fenris, Ituna

19 T Hals, Oslo

ds OTTERDAL

744

 

3.18 Duijvendijk

 

1.20 H Waalman

ds RAVNEDAL

951

1320

5.18 LSV

ssj Huldersund

12.38 Finland

ds TORRIDAL

951

1420

4.00 FMV

5.21 ex Barbara, Oddgeir, Frank

10.22 Sverige

ds KOLSDAL

1269

1960

3.20 LR Belge

2.23 ex Syrier

11.38 Alf Lindø

ds TORRIDAL

1381

2200

6.30 Langesund

 

1.42 krigsforlist

ss ODDERNES*

1058

 

8.21 Atlas

46 ex Amisitia

5.46 Soviet

ms RIO DALE

3891

6000

7.45 Butler

3.47 ex Kenosha

12.58 Omdahl, Hgs

ms RAVNEDAL

1937

3455

10.59 TMV

 

10.59 Tyskland

D/S ODDERNES var et tysk skip som ble midlertidig disponert på vegne av Staten.