K M Pedersen. Kristiansand

Kristen Martinus Pedersen (1880-1971) var sønn av skomakermester og skipsreder Kittil Pedersen (født 1851) i Kragerø. Han kom til rederiet Thv B Heistein & Sønner og arbeidet der inntil dette ble avviklet i 1919.

Han begynte da meglerforretning og overtok disponeringen av AS Vesterhav fra Heistein. Rederiet ble avviklet i 1925, da K M Pedersen dro tilbake til Kragerø og overtok familiens skoforretning.

Aksjene i Vesterhav med ds Asborg ble overtatt av Boe & Pedersen i Oslo og selskapet flyttet dit.

 

ds ASATOR

3400

 

6.90 Schlesinger

19 ex Asator, Ankeliki, Rokos, Ardito, Bendo

24 Belgia

ds ASP

2234

3500

10.18 Polson IW

19 ex Asp

21 Frankrike

ds ASBORG

2344

4050

3.21 Etringhams

 

7.25 Boe & Pedersen, Oslo