Kristen Heistein, Kristiansand

Kristen Heistein (1889-1978) hadde vært medinnehaver av Thv B Heistein & Sønner AS, men gikk ut av virksomheten i 1919.

I 19376 stod han bak stiftelsen av Skibs-AS Hei med ds Veslehei. Det ble solgt videre etter to år.

 

ds VESLEHEI

727

1000

6.19 Merwede

12.37 ex Kjørrefjord,

Kong Frode, Porto

5.39 A I Thommesen, Adl