HMS Skokholm

Skokholm ble kjøpt til Bergen og bygget om til lastebåt Skogholm

Esc 35 Skogholm

 

Skogholm under fart, foto via Dag Bakka jr

HMS SKOKHOLM

12.1943

Cook, Welton & Gemmell Ltd, Beverley -792

 

HMS SKOKHOLM   T.376

19.3.1946

F Daems, Antwerpen, Certificate of Purchase 19.3 1946

6.6.1946

Ingvald Eidsheim, Bergen, MNB 12.6.1946 London for reise til Norge

 

påtegn på CofP 6.6 1946

 

reg som SKOKHOLM (LLSI)

27.8.1946

PR Ingvald Eidsheim, Bergen 1/3, Kristian Hognestad, Kristiansand 1/3 & Erling Berge, Bakke i Strandebarm 1/3, Bergen, for NOK 210.000

5.1.1948

Rederi-AB Skogholm (Georg Stellberg), Austrheim/Bergen, for NOK 400.000, od SKOGHOLM

6.1948

Levert ombygd lastebåt ved Fjeldberg Bruk, Hundvåg/Stavanger

 

586g  650d  164.5oa/154.1/27.6/14.2 ft

 

1d 2ho/ha 27gr MM NV 6.48

 

T3 850 ihk C D Holmes & Co Ltd, Hull

1.1949

Satt på grunn og sank 18 januar 1949 i Langevåg, Bømlo, etter stabilitetsproblemer på Sletta på reise Bergen-Hull med isesild.  Hevet av Einar Cook. Lasten losset på Stord, ankom Florvåg under slep ca 1 mai 1949 for opplag.

3.1949

Rederiet konkurs

2.1950

På tvangsauksjon til Alfred Ljone, Bergen for NOK 32.000

6.1950

På tvangsauksjon til Odd Verlo (Alfred Ljone), Bergen, for NOK 22.000

11.1950

Franz Preukschat, Flensburg, od HOCHMEISTER.

 

Slept Bergen-Lübeck for reparasjon ved Flender-Werke, Lübeck

4.1951

lev rep/ob etter omfattende ombygging med maskin akter: 521g 763d

1955

Reederei Manfred Preukschat KG, Flensburg

2.1955

Forlenget: 593g  811d

1957

Franz Preukschat, Flensburg

1958

George Iatrou, Piraeus, od GRIGOROUSA

1965

N Diakos & Partners, Piraeus, od STELIOS

1978

Fenia Makris Shipping Co, Piraeus, od FENIA

 

utelatt LR 87-92, reinstated 1996