HMS Sarabande

Sarabande ble kjøpt til Haugesund og solgt videre til Sverige, derfra til baltiske flyktninger som gikk over til Canada med skipety

 

HMS SARABANDE

1941

A & J Inglis Ltd, Glasgow

 

HMS SARABANDE  T.125

3.1946

Fr Daems, Antwerp

5.1947

Kjøpt av Brødrene Lothe, Haugesund

 

reg som SARABANDE

2.1948

Sten A Olssons Metallprodukter, Göteborg for GBP 10.500

3.1948

reg som svensk SARABANDE

 

452g

 

T3  850 ihk Aitchinson, Blair & Co, Glasgow

7.1949

Cia Maritima Sarabande (August Zarins), Puerto Limon Hon for SEK 100.000+Can$ 2.222 = SEK 107.955, egentlig baltiske flyktninger.

8.1949

Avgikk Göteborg med 250 personer ombord, avgikk Cork 6 august, ankom Halifax 19 august 1949. (235 flyktninger)

1951

Guard Salvage & Wrecking Co Ltd, Canada, od GUARD MAVOLINE

 

ombygd bergingsbåt: 459g

1956

J A Anderson, Halifax

1956

Ombygd med maskin akter, ny maskin: 465g M12 General Motors 420 bhk b54

1961

Levis Shipping Ltd, Halifax

1967

Rail & Water Terminal of Montreal Ltd, Montreal/Halifax

 

står under dette navn og eier til LR 83/84, da det fremgår at den var blitt solgt i 1973:

1973

Mexico, od SUPERIOR

 

står uten rederi LR 84/85 til 88/89; trolig forlengst utgått

 

(dette skipet dukket opp i Lloyd’s Register på 70-tallet som ex-Rumba, hvilket bør bevises)