HMS Quadrille

Quadrille ble kjøpt til Stavanger i 1946 og bygget om til lastebåt Elsa

Esc 10 Elsa Som Murten B

 

Elso som sveitsisk Murten, foto via Markus Berger

HMS QUADRILLE

7.1941

Hall, Russell & Co, Ltd, Aberdeen -758

 

HMS QUADRILLE  T.133

9.1946

Kjøpt av Leif Storhaug, Stavanger, CofP 3.9.46

9.1946

MNB London 30.0.1947, reg som QUADRILLE (LLZA)

6.3.1947

Skips-AS Storhaug (Einar Storhaug & Sverre Meyer Knutsen), Stavanger

 

obl 4.47 NOK 300.000 + 10% Bergens Kreditbank

 

obl 6.48 NOK 250.000 +10%

 

obl 1.49 NOK 200.000

5.5.1948

omdøpt ELSA

6.1948

Levert ombygd til lastebåt ved Holmens Verft, Risør

 

511g  179n 700d  163.9oa/154.6pp/27.6/14.2 ft

 

1d 1ho/2ha 38/35gb MA NV 6.48, 12 manns besetn

 

M7 520 bhk Atlas-British Auxiliary b43 (fra HMS Prong)

1949

disp Sverre Meyer Knutsen

11.1949

Slept inn til Mombasa 11 nov 1949 med maskinskade av Empire Test.

 

Reparert og satt i fart 4.1950.

12.1950

Keller Shipping Ltd, Basel, for GBP 32.500,  od MURTEN

1956

U Gennari fu Torquato & Co, Rimini, reg Ancona, od REMEX

1957

Ny maskin: 487g  M6 500 bhk Deutz

1959

Vencenzo Muri & Figlio, Naples

1962

Sebastiano Muri, Naples

1967

Giuseppe de Marzo, Ancona

1967

De Marzo Bros, Massawa, od GHEDEM

1996

utelatt fra Lloyd's Register