HMS Ailsa Craig

Ailsa Craig ble kjøpt til Stavanger i 1946 og ført til Holland for ombygging til dampdrevet tankskip Veslemøy, senere Toran

Esc 15 Ailsa Craig - Veslemøy

 

Under som tankskip Veslemøy av Stavanger og Toran av Oslo, foto via Dag Bakka jr

 

Esc 15 Veslemøy

 

Esc 15 Toran (1944)

HMS AILSA CRAIG

1.1944

Cook, Welton & Gemmell Ltd, Beverley -723

 

HMS AILSA CRAIG  T.377

4.1946

Kjøpt av Veas Rederi (O E Vea), Stavanger, reg som AILSA CRAIG (LLQE)

 

MNB 30 april 1946 i London

 

Målebrev 17 des 1946

12.1946 VESLEMØY

2.1947

levert ombygd/forlenget til tankskip i Holland

 

657g  700d     179.6pp/27.7/13.7 ft

 

1d MA 6 ta NV 2.47

 

T3  152 nhk 850 ihk, C D Holmes & Co Ltd, Hull

1948

Skips-AS Veas Rederi

2.1952

AS Chr Christensen, Oslo for GBP 55.000, od TORAN

2.1955

Forliste 19 feb 1955 etter nedising utenfor kysten mellom Sandefjord og Arendal.