HMS Sir Lamorack

Sir Lamorack ble også ombygd til tråler i Aberdeen og kjøpt til Kristiansund i 1954 som Bracon

Esc 52 Bracon

 

Bracon som ringnotbåt, foto via Thor B Melhus

HMS SIR LAMORACK

3.1943

Hall, Russell & Co Ltd, Aberdeen -

 

HMS SIR LAMORACK  T.242

 

Round Table-class

1946

Don Fishing Co Ltd, Aberdeen, od BRACONBANK

 

Ombygd til tråler  278g  138.2oa/126.7/23.7/13.0 ft

 

T3 Hall, Russell & Co Ltd

8.1954

Kjøpt av C Rangø m fl, Ljøsøy/Kristiansund N for GBP 16.000,

 

od BRACON (LLEB)

1955

Ny maskin, rigget om, side-tråler: 295g  M5 550 bhk Alpha

2.1967

Bjarne A Algrøy PR, Algrøy/Bergen, H-49-F. Ombygd til ringnot

1971

Ny maskin: M7 875 bhk Wichmann

12.1974

Påbygd shelterdekk 419g

4.1981

Kondemnert, senket Bjørnefjorden 6.1981.