HMS Property

Property kom til Molde og ble ombygget til lastebåt med samme navn, deretter fiskefartøy Vaagnes

Esc 48 Property

 

Property ombygget til fraktebåt. Ukjent fotograf

Under, hjemmehørende på Sandøy, foto Ingrid Sandøy

 

Property (1942) Ingrid Sandøy

HMS PROPERTY

1942

Antonio Monica, Aveiro (treskrog)

 

HMS PROPERTY,  sjøsatt 1 sept 1941 som PORT RUSH T.192

1946

Kjøpt av Jacob P Sandøy m fl, Sandøy/Molde , registrert som PROPERTY (LLVF)

6.1947

Levert ombygd til fiske/fraktebåt, reg M-38-SØ

 

341g  490d  137.8/27.8/14.3 ft

 

1d 2ha 15gr MA NV 6.47

 

M7 520 bhk Atlas-British Auxilliary

12.1949

TC Stavangerske for rute Stavanger-Oslo

1955

Erling Waagsholm, Hatlane/Ålesund, od VAAGNES, reg M-37-B

10.1958

På auksjon til Statens Fiskarbank for NOK 175.000

1961

Elling Aarseth & Co AS, Ålesund, avrigget, maskin og utstyr demontert..

 

Skroget senket som bølgebryter, slettet 4.1962.