HMS Hoy

Hoy ble kjøpt til Bergen for ombygging, men solgt til Sovjet ved fullføring

HMS HOY

 

7.1941

Cook, Welton & Gemmell Ltd, Beverley -657

 

HMS HOY   T.114

5.1946

Kjøpt av Konrad M Melingen, Austevollshella, Bergen

 

MNB London 30 april 1946

 

registrert som HOY (LLQL)

7.1946

PR ved Konrad M Mellingen, Ole N Østervold, Harald N Østervold og Karl Kleppe, Austevoll

 

obl DNS Fiskeribank 31.7.46 NOK 600.000+10%

 

obl Bergens Privatbank 31.7.46 NOK 300.000+10%

 

obl Bergens Privatbank påtegn 1.10 1947 øket til NOK 500.000+10%

 

mbr 15.3.1948, skjøte av 26.3 1948 til USSR

6.1948

Ferdig ombygd lastebåt i Bergen, skulle omdøpes 8DE MAI

 

516g  223n 550d  153.6pp/27.5/14.2 ft

 

1d 2ha

 

M6 1100 bhp Motorenwerke Hamburg b42

6.1948

VO Machinoimport, Moskva for NOK 1.975.000, od DUNAY, canx 9.7.1948

1958

reg Vladivostok

1970

Opphugget i USSR