HMCS Ironbound

Ironbound ble kjøpt til Bergen og bygget om til lastebåt Turøy, senere svensk Christina og finsk Korsö

Esc 43 Turøy Repro Sst

 

Turøy ved levering fra Vësterviks Varv, fra SST via Torsten Hagneus

HMCS IRONBOUND

10.1942

Kingston Shipbuilding Co, Kingston Ont  -21

 

HMCS IRONBOUND   T.284

19.3.1946

F Daems, Antwerp, Certificate of Purchase 19 mars 1946

11.4.1946

Kjøpt av Olav H Drønen, Bergen, MNB London 30 april 1946 for reise til Norge

 

påtegn CofP 11 april 1946 for GBP 10.500

 

reg IRONBOUND (

20.8.1946

AS MS Turøy (Lauritz Myrebøe), Bergen for NOK 325.000, od TURØY

 

obl Vesta 2.11.47 NOK 700.000+10%

2.1948

Levert ombygd lastebåt ved Västervik Varv, Västervik

 

494g  675d  153.6pp/27.5/14.2 ft

 

1d 2ha 30/28gb MA LR 2.48

 

M8 500 bhp Ruston & Hornsby b

8.1949

Rederi-AB Universal Line, Stockholm, od CHRISTINA (SFGQ)

1951

Fastighets-AB Kungshuset (Gösta Videgård), Stockholm

1953

ob kjøleskip: 498g  234n 21ref

5.1954

Rederi-AB Kirsta (Gustaf Eriksson), Mariehamn for GBP 38.000, od KORSÖ (OFUA)

11.1957

Minesprengt 5 november 1957 utenfor Portugal, 3 omkom.